Fotografski ekstempore

 23 May
 Prostori MDSSNG na Erjavčevi ulici (nekdanja Galvana, poleg kotalkališča), Nova Gorica. Dostop bo ustrezno označen.
  - - -
 Sonja Jež
Kaj je ekstempore? Ekstempore je oblika ustvarjalnega srečanja, na katerem udeleženci ustvarjajo dela – v našem primeru fotografska – na določeno temo, v določenem časovnem okviru in v določenem prostoru. Fotografski ekstempore bo združil fotografe iz različnih krajev, da bodo en dan ustvarjali. Najboljši fotografi bodo nagrajeni, izbor fotografij pa bo predstavljen na fotografski razstavi. Torej ... Fotografi in ljubitelji fotografije! Pridružite se nam v soboto 23. maja na fotografskem ekstemporu - vi poskrbite za fotografije, mi pa za vse ostalo, vključno z nagradami. Sodelujoči fotografi bodo ustvarjali fotografije na tri določene teme. Tema 1; - Cvetoči vrtovi in parki Tema 2; - Dela arhitekta Maksa Fabianija Tema 3; - Prosto Več o fotografskem ekstemporu na spletni strani www.azmurk.si. Vabljeni! Ekipa Ažmurk In ITALIANO Che cosa è ekstempore? Ekstempore è una forma di incontro creativo in cui i partecipanti creano un lavoro - nel nostro caso il fotografico - su un particolare argomento in un particolare momento e in una certa area. Ekstempore fotografica riunirà fotografi di diversi luoghi a un viaggio fotocreativo. I migliori fotografi saranno premiati ed una selezione di fotografie sarà presentata alla mostra fotografica. Quindi ... Fotografi e appassionati di fotografia! Unisciti a noi Sabato 23 maggio alle foto ekstempore- a fare le foto, ma per tutto il resto ci occupiamo noi, compresi i premi. I fotografi partecipanti creeranno le foto su tre temi specifici. 1; - Giardini fioriti e parchi 2; - Le opere dell'architetto Maks Fabiani 3; - Free Ulteriori informazioni sulle foto ekstempore su sito www.azmurk.si. Dove? Locali MDSSNG sulla strada Erjavčeva (ex Galvana, vicino al pattinaggio a rotelle), Nova Gorica. L'accesso sarà ben segnato. Benvenuti! Il team Ažmurk

More Events In

 15 December, Thursday