Finał Baltic Tall Ships Regatta 2015

 12 June
 Wały Chrobrego
 1 Wały Chrobrego - 72-510 - Szczecin - Poland
 Hot-Point.pl - Znajdź gorący punkt miasta
Apetyt na żagle, szanty i prawdziwie morską atmosferę w Szczecinie jest spory. Co roku w lecie odbywa się wiele mniejszych lub większych imprez o takim charakterze. Wały Chrobrego nabierają magicznego klimatu, a spacer brzegiem Odry wśród kilkudziesięciu zacumowanych żaglowców sprawia, że można się poczuć jak w innym świecie. W czerwcu 2015 roku odbędą się Regaty Bałtyckie, nazywane także „małymi The Tall Ships Races”. W Szczecinie będziemy gościć około 50 wielkich żaglowców, które wcześniej będą rywalizować na Bałtyku. Organizatorem regat będzie angielskie stowarzyszenie Sail Training International, którego największym projektem są oczywiście regaty wielkich żaglowców The Tall Ships Races. STI współpracowało z miastem już wielokrotnie, a wybór Szczecina na trzykrotnego gospodarza finału TSR świadczy o tym, że stowarzyszenie docenia organizację i klimat, jaki panuje podczas szczecińskiego finału TSR. Anglicy bardzo cenią także program Edukacji Morskiej, który działa w Szczecinie od prawie 20 lat. Przez ten czas w programie wzięło udział ok. 30 tysięcy młodych ludzi. Regaty Bałtyckie to swego rodzaju „przedsmak” kolejnego, wielkiego finału The Tall Ships Races, który odbędzie się w Szczecinie 5–8 sierpnia 2017 roku. Przy Wałach Chrobrego i Łasztowni zacumuje wtedy około stu żaglowców i jachtów. www.szczecin.eu ========================================================= ENGLISH VERSION ========================================================= Appetite for sails, sea shanties and truly maritime atmosphere in Szczecin is huge. Every year in summer there are a number of smaller or larger events of this nature. The Chrobry Embankments become even more magical and the walk along the Odra River among dozens of beautiful ships makes you feel like in a different world. In June 2015 the Baltic Regatta, also called “The Small Tall Ships Races”, will take place here. We will host about 50 tall ships which visit us after competing in the Baltic Sea. The organizer of the Regatta is The English Association of Sail Training International, their largest project are, of course, The Tall Ships Races. STI cooperated with the city many times, and the choice of Szczecin as a host of the finals for the third time proves that the Association appreciates the organization and the climate that prevails during the finals TSR Szczecin. Maritime Education program, which operates in Szczecin for nearly 20 years is very much appreciated by the English. By this time the program was attended by approx. 30,000 young people. The Baltic Regatta is a kind of „foretaste” for the next grand finale of The Tall Ships Races, which will be held in Szczecin, on the 5-8 of August 2017. Then at the Chrobry Embankments and Łasztownia about a hundred sailing ships and yachts will moor again. Do not miss the next meeting in Szczecin ;)

More Events In Szczecin

 17 November, Thursday
 Szczecin
 30 November, Wednesday
 Szczecin