Festiwal FAZA Katowice 7 czerwiec 2015

 07 June
 Hala przy Gimnazjum numer 19
 ul. Spółdzielczości 21 - 40-642 - Katowice - Poland
 Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA
Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA 7 czerwiec 2015 Gimnazjum nr 19, Ul. Spółdzielczości 21 Katowice Cele 1. Umożliwienie prezentacji amatorskim zespołom tanecznym. 2. Nabywanie ogłady scenicznej. 3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 4. Integracja amatorskiego środowiska artystycznego z zawodowym ruchem tanecznym. Kontakt z profesjonalistami możliwość skorzystania z ich rad. 5. Popularyzacja zasady rywalizacji fair play. Organizatorzy Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma Studio Grace Współorganizatorzy Katowice – Zgraja; Uczestnicy Amatorskie zespoły taneczne działające w domach kultury, w klubach i szkołach tańca, ogniskach i innych placówkach kulturalnych. Zespoły - od 8 do 24 osób. Mini grupy – od 3 do 7 osób. Duety disco dance i hip hop. Solo disco dance i hip hop. Kategorie wiekowe Dzieci do 7 lat. Dzieci do 11 lat. Juniorzy 12-15 lat. Powyżej 15 lat. Powyżej 30 lat. Style taneczne zespoły szkolne i początkujące Hip hop - choreografie oparte na technikach street dance – b-boying, popping, locking, hip hop, house, krumping. Możliwość użycia małych rekwizytów i akrobatyki. Taniec nowoczesny - choreografie oparte na technikach disco, funky, jazz, akrobatyka z możliwością użycia rekwizytów oraz tematu. Inne propozycje taneczne – możliwość użycia dowolnej techniki tanecznej, akrobatyki oraz tematu, scenografii i rekwizytów – można używać scenografii i rekwizytów. Czas trwania choreografii od 1,30 – 4 minut. Style taneczne zespoły amatorskie Jazz – choreografie wykorzystujące muzyki jazzowej i techniki jazz, brodway jazz, lyrikal jazz, możliwość użycia małych rekwizytów oraz zastosowania akrobatyki. Modern/współczesny choreografie wykorzystujące technikę tańca współczesnego, modern, możliwość użycia małych rekwizytów, zastosowania akrobatyki. Balet inscenizacja sceniczna oparta na technice tańca klasycznego, formacje baletowe z wykorzystaniem partnerowania oraz mizanscen. Show dance – inscenizacja taneczna - choreografie o określonym temacie oparte na technice balet, jazz, modern z możliwością użycia dekoracji i rekwizytów. Hip hop - choreografie oparte na technikach street dance – b-boying, popping, locking, hip hop, house, krumping. Możliwość użycia małych rekwizytów i akrobatyki. Disco dance – choreografie oparte na technikach disco, funky, akrobatyka itp, z możliwością użycia dekoracji i rekwizytów oraz tematu. Cheerleading – kategorie taneczne bez mat. Latino – choreografia oparta na stylach karaibskich, salsa, bachata, merengue, latino show, formacje latynoamerykańskie, boogi, rock & roll, itp., z możliwością użycia dekoracji i rekwizytów oraz tematu. Inne propozycje taneczne – w tej kategorii istnieje możliwość użycia dowolnej techniki tanecznej, scenografii i rekwizytów. Taniec ludowy Czas trwania choreografii formacje od 2,30 – 4 minut. Mini formacje do 3 minut. Soliści i duety 1 minuta – tancerze prezentują się: w rundzie porównawczej; solowej – pojedynczo lub w małych grupach i na koniec w rundzie porównawczej. Wszystkie prezentacje trwają 1 minutę. Nagrody Każde dziecko i opiekun – trener zespołu - otrzymuje pamiątkowy dyplom a każdy zespół statuetkę. Miejsce I, II i III – medale dla każdego dziecka i puchar dla zespołu. Wyróżnienia – nagrody ufundowane przez sponsorów. Jury przyzna grand prix każdego dnia festiwalu. Zapraszamy na fb - Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA oraz na stronę internetową Festiwalu FAZA - festiwalfaza.pl - tam zamieszczać będziemy informacje o pozyskanych na festiwal sponsorach, patronach i nagrodach. Zapoznasz się z sylwetkami naszych sędziów, obejrzysz relacje z odbytych imprez. Sędziowie Festiwal oceniać będzie komisja sędziowska złożona z doświadczonych i profesjonalnych sędziów oraz z choreografów i tancerzy znanych i cenionych w Polsce i na świecie. Kryteria oceny sędziowskiej: dobór repertuaru, muzyki i kostiumów do choreografii pasujących do wieku dzieci, technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu, ciekawość rozwiązań choreograficznych, wrażenie artystyczne. Ocena sędziowska jest ostateczna. Sędziowie mają prawo przydzielić zespół do innej kategorii tanecznej niż w zgłoszeniu w przypadku kiedy większość choreografii jest użyta niezgodnie ze zgłoszonym stylem tanecznym. W tym przypadku zespół jest oceniany wraz z inną kategorią taneczną. Warunki uczestnictwa Dokonanie rejestracji poprzez przesłanie karty zgłoszeń na adres mailowy rejestracja@festiwalfaza.pl najpóźniej na 10 dni przed festiwalem. Wniesienie opłaty startowej najpóźniej na 10 dni przed festiwalem w wysokości 20 zł soliści, duety 30 zł, 150 zł mini grupy i 300 zł formacje na konto organizatora 23 1140 2004 0000 3450 8421 3625 z dopiskiem – nazwa zespołu/placówki delegującej plus kategoria wiekowa i taneczna np. Afera do 11 lat dance show lub przedszkole Smerf - taniec ludowy. Zgłoszenie zostaje przyjęte po dokonaniu opłaty startowej. Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia po terminie. Przygotowanie muzyki własnej na płycie CD lub pendrive (waw flac lub MP3 CBR 320/VBR V0/V2- oddzielnie na każdą prezentację opisaną w następujący sposób: nazwa zespołu, kategoria, tytuł prezentacji, czas trwania. Muzykę należy dostarczyć najpóźniej na 1 godz. przed rozpoczęciem prezentacji. Soliści i duety hip hop, disco dance muzyka organizatora. Gotowość zespołu do prezentacji na minimum 30 minut przed planowanym występem. Przygotowanie muzyki własnej oddzielnie na każdą prezentację opisaną w następujący sposób: nazwa zespołu, kategoria, tytuł prezentacji, czas trwania. Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju. Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ. Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju. Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu. Program NIEDZIELA 8.00 Otwarcie hali 8.30 – 13.30 rejestracja 10.00 - rozpoczęcie festiwalu Zespoły przedszkolne. Zespoły szkolne i początkujące, Taniec ludowy, balet, Disco dance, Cheerleading. 14.00 II część festiwalu Jazz, modern, show dance, inne propozycje taneczne, latino, 16.00 Hip hop Szczegółowy program festiwalu zostanie rozesłany do zainteresowanych klubów oraz zamieszczony na stronie organizatora oraz na Facebook - po zakończeniu zgłoszeń. Uwagi Wniesienia i zniesienia dekoracji i rekwizytów zespół dokonuje maksymalnie w ciągu 15 sekund. Niedopuszczalne jest użycie rekwizytów, scenografii, dekoracji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu uczestników festiwalu – organizator w takim przypadku ma prawo żądać ich usunięcia. Pomoc dzieciom przez osoby dorosłe – istnieje możliwość pomocy dzieciom do lat 7 przez osoby dorosłe przy wniesieniu i zniesieniu dekoracji i rekwizytów oraz przy wprowadzeniu, ustawieniu dzieci pod warunkiem nieprzekroczenia czasu 15 sekund. Akrobatyka i mieszanie technik - We wszystkich kategoriach zespół może używać elementy akrobatyczne oraz kroków dowolnej techniki nie więcej jednak niż 20 procent choreografii – np. w jazzie zespół może zatańczyć hip hop, ale nie może to być więcej niż kilka ósemek – nie może dominować. Wymiary parkietu – 12 na 14 metrów. Inne - W kategorii wiekowej do 7 lat i do 11 lat podnoszenia są niedozwolone. Nie przewidujemy prób zespołów na parkiecie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji. Postanowienia końcowe Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi. Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem festiwalu. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas festiwalu. Ubezpieczenie - Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każda formacja/grupa jest zobowiązana do posiadania wymaganej ilości opiekunów 1 opiekun na maksymalnie 10 osób. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Akredytacje – organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci. Zdjęcia i nagrania – podczas całego festiwalu będzie działać profesjonalny fotograf. Istnieje możliwość wykupienia filmów i zamówienia zdjęć swojego dziecka w dniu festiwalu. Fanpage, strona internetowa - Zapraszamy na nasz fanpage na Facebook – Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych Faza https://www.facebook.com/pages/Festiwal-Amatorskich-Zespo%C5%82%C3%B3w-Artystycznych-FAZA/675449215899115 znajdziecie tam Państwo ciekawostki, informacje o naszych sędziach i sponsorach, najciekawsze zdjęcia oraz relacje video. Posiłki – w trakcie imprezy będzie działał bufet. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 15 zł zestaw zupa, drugie danie i kompot. Zamówienia dokonujemy zbiorczo za całą grupę na maila rejestracja@festiwalfaza.pl. Bilety – dzieci do lat 7 wstęp wolny, dorośli 15 zł. Opiekunowie otrzymują wejściówki przy rejestracji. Organizator zastrzega sobie dokonanie niewielkich zmian w regulaminie. Informacje na temat festiwalu udzielamy pod numerem telefonu 731717375. W imieniu organizatorów, patronów i sponsorów serdecznie zapraszamy. Dyrektor projektu Grażyna Bajorek

More Events In Katowice

 25 February, Saturday
 Katowice
 26 November, Saturday
 Katowice
 24 October, Monday
 Katowice
 22 October, Saturday
 Katowice