FESTA DE LA SANTA CREU

 25 May
 Tossa De Mar, Costa Brava
  - 17320 - Tossa - Spain
 Camping Can Martí
*** 01/05 *** 12h - Església Parroquial - Festa de la Santa Creu Ofici solemne amb acompanyament de l'orquestra Genisenca, i tot seguit processó i benedicció del terme. - Fiesta de la Santa Cruz Misa solemne con acompañamiento de orquesta, seguida de la procesión y bendición del término. - The Holy Cross High mass and procession with the accompaniment of the Genisenca orchestra. - La Sainte Croix Messe solennelle et procession avec l'orchestre Genisenca. 13h - 17h - Sala D'Actes de l'Ajuntament - Festa de la Santa Creu: concurs de creus de flors - Fiesta de la Santa Cruz: concurso de cruces de flores 13h - Lliurament de les creus de flors que participaran al concurs. Entrega de las cruces de flores que participaran en el concurso. 17h - Lliurament de premis. Entrega de premios. 13:30h - 18h - Plaça d'Armes de la Vila Vella - Festa de la Santa Creu: sardanes Cobla Genisenca. - Fiesta de la Santa Cruz: sardanas Orquesta Genisenca. - The Holy Cross: sardana dancing Genisenca orchestra. - La Sainte Croix: danse de sardanes Orchestre Genisenca

More Events In Tossa

 29 October, Saturday
 Tossa
 03 June, Saturday
 Tossa