Felszólalás a fogorvos rezidensek sorsáért

 13 June
 Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
 Szentkirályi utca 47. - 1085 - Budapest - Hungary
 Fogorvos Rezidens
A Debreceni Egyetem elsőéves rezidens fogorvosai közösen szeretnének segítséget kérni mindazoktól, akiket erre az eseményre meghívnak. A nevetségesen alacsony fizetés, a rezidensi/orvosi mivoltunkat tökéletesen elfelejtő kormányi rendelkezések, és az utóbbi hetekben kihirdetett szakképzési ösztöndíjpályázat ("átcsoportosítási kérelem") elutasítása sarkallt minket arra, hogy most már lépni kell. Első körben a Magyar Orvosi Kamarától szeretnénk segítséget kérni levelünkkel (alább). ENNEK A LEVÉLNEK A VÉGÉRE SZERETNÉNK, HA EGYETÉRTÉSETEKET KIFEJEZVE NEVEITEKET PECSÉTSZÁMMAL/SZEMÉLYIIGAZOLVÁNY-SZÁMMAL ODAÍRHATNÁNK* - függetlenül attól hogy fogorvosok vagytok vagy sem, bárki hozzájárulhat - amennyiben szeretnétek a kérésünket támogatni. Minél többen vagyunk, annál nagyobb sikerünk lehet! Előre is minden támogatónak köszönjük! Másodsorban szeretnénk kérni azok segítségét, akik bármilyen módon, ismerősök által, el tudnák juttatni kéréseinket a médiához vagy valamilyen felsőbb politikai fórumhoz. Végső sorban, ha semmilyen megmozdulás nem történik, szeretnénk tüntetést szervezni egy közösen megbeszélt helyen és időpontban. Szerintünk egy szombati törzsképzési tanfolyam utáni idő lenne a legcélszerűbb, így például egy következő, június 13. Ez pedig a levelünk, kérésünk a MOK-hoz: Tisztelt Elnökség! Mint ahogy arról értesülhettek, a 2014-es évi meghirdetett, be nem töltött rezidensi helyekre való átcsoportosítási kérelmeinket, államtitkári döntés alapján, csoportosan elutasították (pályázatunkat a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján fogalmaztuk meg). Az eddigi években szinte kivétel nélkül elfogadták ezen kérelmeket, ezért is érintett minket rendkívül érzékenyen e döntés. A térítéses rezidensi képzés havi díja a Debreceni Egyetemen 53 200 forintot tesz ki (más egyetemen ennél is több), mely összeg hatalmas terheket ró ránk. Fizetéseink a diplomás minimálbér szintjén, vagy nem sokkal a fölött vannak, így érzékelhetik, hogy mennyire fájó pont volt életünkben az a levél, melyet az elmúlt napokban kaptunk kézhez. Miközben a média különböző csatornáin nem hallhatunk egyebet, csakis az egészségügyben dolgozók helyzetének javítását, addig az ilyen és ehhez hasonló döntésekkel úgy véljük, súlyos válságba taszítják a fogorvos rezidenseket, a szakorvosképzésből való kilépésre, az ország elhagyására sarkallva minket. Engedjék meg, hogy egy kis eszmefuttatás erejéig, érzékeltethessük azt, hogy milyen anyagi terhekkel kell megküzdenünk. Munkahelyünkön, mely legtöbbünk esetében nem esik egybe lakhelyünkkel, albérletet, valamint annak közüzemi számláit kell fizetnünk, a központi gyakorlat folyamán szállást kell biztosítanunk magunknak az egyetem közelében, továbbá meg kell oldanunk a beutazást, olyan apróságokról nem is szeretnénk szólni, mint a munkaruházatunk biztosítása, étkezés stb. Mindemellett, 20-as éveink közepén járva, szeretnénk megalapozni jövőnket, ugyanis lassan abba a korba érünk, mikor elgondolkodunk a családalapításon, fészekrakáson, de jelen helyzetünk fényében hogyan gondolhatunk lakás, gépjármű vásárlásra? Nem mindenki rendelkezik olyan családi háttérrel, hogy ezeket a dolgokat biztosítani tudják számunkra, és mellesleg, mennyire megalázó az a helyzet, hogy diplomás szakemberekként, akik keményen dolgozunk, szüleink, családunk anyagi segítségére szorulunk. Ilyen napi gondok mellett kell, hogy a betegre mosolyogva, türelemmel, tudásunk legjavát nyújtva végezzük hivatásunkat, közben koncentrálva saját fejlődésünkre is. Véleményünk szerint, ezen döntés szomorú jövőt jósol a hazai fogorvos szakképzésre nézve. Sokan közülünk már most a képzésből való kilépést fontolgatják, illetve többen május hónaptól ki is lépnek a rendszerből, kénytelen-kelletlen feladva ezzel szakorvosi ambícióikat. Hosszú távon veszélyben érezzük a lakosság ellátását, ugyanis a frissen végzett fogorvosok, valamint rezidensek nem itthon fogják boldogulásukat keresni, hanem legjobb esetben is csak a nyugati határszélen, illetve külföldön, magánpraxisokban. Tovább fokozza a csalódottságunkat, hogy a rezidensek között mostohagyermekként kezelnek minket, nem csak államtitkári szinten, de például a Magyar Rezidens Szövetség sem hajlandó foglalkozni ügyünkkel (arról már nem is szeretnénk szót ejteni, hogy a rezidensképzés költsége a fogorvosoknál a legmagasabb, emellett a különböző ösztöndíj programokból is ki vagyunk zárva, holott ugyanolyan rezidensi státuszban vagyunk, mint az általános orvosit végzett kollégáink), ezért végső elkeseredésünkben fordulunk Önökhöz. Mint kamarai tagok, fiatal orvosok, kérjük Önöket, érezzék át helyzetünket, értsék meg elkeseredésünket, csalódottságunkat és talán haragunkat is, amit érzünk. Kérjük továbbá Önöket lépjenek fel érdekünkben minden lehetséges fórumon, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ha más nem is történik,legalább ez az államtitkári döntés valamilyen formában átgondolásra, módosításra kerüljön ezzel segítve boldogulásunkat, megmaradásunkat, fejlődésünket, munkánkat és jövőnket. Tisztelttel és köszönettel: *Név-Pecsétszám/Személyiigazolvány-szám

More Events In Budapest

 26 October, Wednesday
 Budapest
 10 November, Thursday
 Budapest
 29 October, Saturday
 Budapest
 18 November, Friday
 Budapest
 27 October, Thursday
 Budapest