Everybody Draw Mohammed Day

 20 May
 Internett
  - - -
 Rasjonalitet
«Everybody Draw Mohammed Day» is based on the idea that if enough people draw, or share drawings of the prophet Mohammed the terrorists will not be able to kill them all. It is a direct response to the terrorist attacks on Charlie Hebdo 7th of January 2015, and in defense of free speech and democracy. Please invite anyone you think may be interested in supporting this cause. Be advised: This is under no circumstances meant as an attack on Muslims in general, and hatespeech will be deleted promptly. ________________ «Everybody Draw Mohammed Day» er basert på tanken om at dersom flest mulig tegner eller deler tegninger av profeten Muhammed vil ikke terroristene kunne drepe alle. Det er en viktig markering for ytringsfrihet og retten til å kritisere ideer. Sentrale prinsipp i en sekulær og liberal rettsstat bygget på verdier som demokrati, fred og trygghet. Dette kommer som en direkte respons på terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo 07.januar 2015. Dette arrangementet er i deres ånd. #JeSuisCharlie Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom Hedningsamfunnet - norske ateister og Rasjonalitet. Inviter gjerne dem du måtte kjenne som vil kunne være interessert i å støtte tiltaket. Bemerk: Dette arrangementet er ment for å markere motstand til dem som ønsker å bruke terror for å true ytringer de ikke liker til taushet. Det er derimot ikke en hetskampanje mot muslimer generelt. Hatefulle utfall mot folkegrupper vil ikke bli tolerert, og slettes nådeløst.

More Events In

 15 December, Thursday