Endodoncija - osnovni kurs

 17 May
 Belgrade, Serbia
  - <> - -
 Endodoncija EndoCentar
KURS IZ ENDODONCIJE Organizator: SIEBEL doo - Ekskluzivni zastupnik Micro-Mega za Srbiju Moderator: dr Srđan Tasić, Top Endo Advocate for Micro-Mega (TEAMM) I OSNOVNI KURS PRVI DAN (10:00 – 18:00) 1. Teoretski deo - anatomija sistema kanala korena - preparacija pristupnog kaviteta - aplikacija koferdama - određivanje radne dužine – primena apeks lokatora, RTG-a i papirnih poena - rotirajući NiTi instrumenti (dizajn različitih sistema instrumenata) - tehnike za preparaciju kanala korena ručnim instrumentima (step-back, balansirana sila) - „crown down“ i „single length“ tehnika preparacije kanala korena - principi preparacije kanala korena rotirajućim NiTi instrumentima - irigacija i irigacioni rastvori - savremeni materijali, instrumenti i tehnike za opturaciju kanala korena 2. Praktični deo - aplikacija koferdama (instrumenti i tehnike) - osnovna tehnika preparacija kanala korena korišćenjem rotirajućih NiTi instrumenata – na plastičnim modelima i izvađenim zubima - demonstracija opturacionih tehnika – lateralna kondenzacija, termokondenzaciona tehnika, vertikalna kondenzacija - diskusija i odgovori na pitanja Kursevi se izvode u malim grupama (4-6 osoba). Sve tehnike demonstriraju se na izvađenim zubima uz korišćenje dentalnog operativnog mikroskopa i projekciju na LCD TV velike dijagonale. Osnovni kurs iz endodoncije će biti ponovo održan 7.juna 2015.god Kontakt osoba dr Ivana Vlatković Jakovljević mob. +381 69 297 65 97 E-mail: ivana.vlatkovic@gmail.com

More Events In

 15 December, Thursday