Ekstraordinært borgermøde ang. kystsikringen i Greve Kommune

 28 May
 Plenumsalen - Greve Gymnasium
  - - -
 Foreningen Køge Bugt Naturstrand
Læs mere her; http://www.naturstrand.dk/2015/04/nyt-borgermde-ang-kystsikringen.html

More Events In

 15 December, Thursday