Dutch Open Air Rally

 13 June
 Rotterdam The Hague Airport
 Rotterdam Airportplein 60 - 3045 AP - Rotterdam - Netherlands
 Rotterdamsche Aeroclub
De Dutch Air Rally heeft ten doel de vliegveiligheid, het vliegerschap en de geoefendheid van vliegers en navigatoren te stimuleren en te bevorderen. Het tracht dit streven te verwezenlijken door: * Ontwikkelingen op het gebied van de vliegveiligheid te volgen ten behoeve de beoefenaars van de vliegsport. * Het bevorderen van de samenwerking en interactie tussen personen en instellingen die professioneel of recreatief op het gebied van de luchtvaart actief zijn. * Het organiseren van een jaarlijkse vliegrally, die beoogt de deelnemers op een verantwoorde wijze hun geoefendheid en vaardigheden met betrekking tot de doelstelling te doen toetsen op basis van bekwaamheidsaspecten. Van de deelnemers wordt daarbij verwacht dat een verantwoord deelnemen prevaleert boven het competitie-element van de rally. “Vliegerschap, Het consequent gebruik van gezond verstand, goed ontwikkelde kennis en vaardigheden en de juiste instelling om het doel van de vlucht te volbrengen.”

More Events In Rotterdam

 03 March, Friday
 Rotterdam
 04 March, Saturday
 Rotterdam
 22 January, Sunday
 Rotterdam
 27 November, Sunday
 Rotterdam
 20 November, Sunday
 Rotterdam