Druhé grilovací OKAPI (Týden města)

 20 May
 Tyrsuv Sad
 Kounicova - 60200 - Brno - Czech Republic
 Pavel Šindelář
Přijdte se svým grilem do Tyršáku a vezměte si zpět to co vám patří! Pokud nemáte gril, přineste alespoň něco na něj. A pozvěte své známé i kamarády. Ke grilovací okupační stávce zahraje kapela Tyjátrio. Letošní ročník je inspirován výdrží Hongkonžanů (...vydržíme na místě 3 měsíce?) Politický program: 1) Každý je způsobilý mít svůj grilovací prostor 2) Právo pokojně se shromažďovat kolem grilu je zaručeno. 3) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění kolem grilu na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění u grilu však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. 3) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven práva na svůj grilovací prostor jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svého práva na grilovací prostor pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

More Events In Brno

 01 November, Tuesday
 Brno
 11 November, Friday
 Brno