Dramatiserad vandring

 19 May
 "Start vid Norslunds kyrkogård"
  - - -
 Örjan Hamrin
Besök vid två klassiska Falu-miljöer som inte längre finns kvar - Norets Kungsgård och Surbrunns Hälsobrunn. I rollerna: Annacari Jadling-Ohlsson och Magnus Hård af Segerstad. Start kl 18, avgift kr 60.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday