Dobbel utstillingsåpning: Julie Lillelien Porter & Jens Stegger Ledaal (V1) og Torgrim Wahl Sund (V2)

 06 June
 House of Foundation
 Henrik Gerners gate 12 - 1530 - Moss - Norway
 House of Foundation
Julie Lillelien Porter & Jens Stegger Ledaal: «The Vast Dream II: Mountains of Madness» Visningsrom 1 // 6. juni – 2. august «The Vast Dream II: Mountains of Madness» er andre del av et kunstnerisk samarbeid mellom Julie Lillelien Porter og Jens Stegger Ledaal, som startet med utstillingen «The Vast Dream» i Bergen høsten 2013. Herfra har kunstnerne videreført samarbeidet og lager nå en ny installasjon ved H//O//F, som vises gjennom juni og juli 2015. Det tidligere prosjektet deres tok utgangspunkt i den engelske oversettelsen av Gaston Bachelard’s La Poétique de l ‘Espace, en tekst som skildrer arkitektur som en fysisk og sensorisk erfaring av rom. Videre til H//O//F tar vi med noen av de samme grunnideene: en felles interesse for geologisk og geografisk tid, ruiner, uidentifiserbarhet, mikro- og makro- størrelsesordener, variable geometriske byggestrukturer i biologisk og mineralsk verden og psykologiske og symbolske metaforer. Som et bakteppe for dette har vi fordypet oss i novellen At the Mountains of Madness av H.P. Lovecraft. ITS OWN HIDEOUSLY CONVINCING MERITS. I forbindelse med åpningen lørdag 6. juni vil det også være lansering av en fersk trykksak som følger med utstillingen. Denne vil også være til salgs i bokhandelen på House of Foundation. Julie Lillelien Porter bor og jobber i Bergen, med bakgrunn fra Glasgow School of Art og Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har et bredt kunstnerisk virke som i mange år har hatt grunnlag i det selvorganiserte og samarbeidende. Hun har blant annet deltatt i en rekke kunstneriske hendelser i regi av Ytter, som hun er en del av. Jens Stegger Ledaal bor og jobber i Fredrikstad og har sin bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim. Han er grunnleggeren av Kunstmilitsen som startet opp i 2007 og som nå har avdelinger i Tyskland, Frankrike og USA. Torgrim Wahl Sund: «Dissolving Damages» Visningsrom 2 // 6. juni – 2. august Torgrim Wahl Sunds utstilling på H//o//F har fått tittelen «Dissolving Damages». I denne sammenhengen kan «Dissolving» være både adverb og verb. Skadene oppløser, og skadene kan selv oppløses. Begge ordene virker gjensidig på hverandre som to væsker som blandes sammen; det blir da vanskelig å avgjøre hvilken væske som er den primære årsaken – kausalitetsproblematikk og kausalitetskaos? Eller sett fra en annen synsvinkel: er det snakk om modererende eller medierende faktorer? Tittelen kan lede tankene hen mot skader som oppløser selvet samtidig som det er et terapeutisk potensiale i den samme formuleringen; at det er skadene som oppløses. Skade og lindring i samme pennestrøk. Oppløsningen kan også være avløsning, transformasjoner, å hele tiden måtte gi slipp. Arbeidene som presenteres vil være i ulike teknikker: tegning, trykk, skulptur/installasjon, video og maleri. De ulike arbeidenes materialer og teknikker har samme omdreiningspunkt; med sine ulike formater, volum og fylde beveges betrakteren fysisk og mentalt rundt i rommet. Dette blir ytterligere understreket av det rommet som dannes mellom tradisjonelle materialer og mer moderne teknologi. Eksistensialistiske temaer går igjen som en rød tråd i kunsten til Wahl Sund. «Jeg vil lage noe som på en underfundig måte forsøker å belyse hva det vil si å være i livet», sier han. Torgrim Wahl Sund bor og arbeider i Bergen.

More Events In Moss

 08 February, Wednesday
 Moss
 25 February, Saturday
 Moss