DIVADLO FÓRUM - hravá, ale velmi užitečná a efektivní metoda při řešení konfliktů

 19 May
 Karlovo náměstí 3, 12000 Praha 2
  - - -
 Studio W
PRO Určeno pro každého, kdo se ve své pracovní praxi setkává s konfliktními situacemi, ať už při běžné komunikaci, plnění úkolů, nebo jejich zadávání. Divadlo fórum je nová, efektivní a interaktivní forma pro práci v oblasti motivace a mezilidské komunikace, která by Vám mohla pomoci. CÍL Komunikace a konflikty jsou „pouze” viditelným výsledkem našich niterných procesů, reakcí na naše okolí, toho, jakým způsobem odečítáme chování a jednání lidí okolo nás a jakým způsobem rozumíme našim vnějším i vnitřním motivům a hodnotám, podle kterých reagujeme. Lidé nejsou racionální bytosti prožívající emoce, ale emoční bytosti, které občas myslí. A podle toho je třeba s konfliktními situacemi nakládat. Jde o souhru mozku (kontrola, analýza situace a nástroje pro její vyřešení), srdce (empatie a lidské pochopení našich rozličných hodnot) a našeho těla (konkrétní akce, kterou uděláme, co řekneme a jak se zachováme). * Zviditelnit vliv našeho jednání a rozhodování na okolí * Uvědomit si, že máme v každém okamžiku možnost změnit vývoj situace * Rozeznat pravé motivy vlastního jednání i jednání ostatních * Zaměřit se na klíčovou roli otevřené mezilidské komunikace * Pojmenovat specifické příčiny problémů * Navrhnout konkrétní možná řešení využitelná v praxi OBSAH Sami na sobě zažijete různé pracovní i osobní příběhy metodou Divadla Fórum, naučíte se nahlížet na konfliktní situace zcela novým způsobem, což následně promění i Vaše jednání v nich. Bude to zábava a čas uteče, že nebudete vědět jak.

More Events In

 15 December, Thursday