“Dişləri çəkməyərək həyata keçirilən ortodontik müalicə. Pendulum aparatı. Damon sistemi - passiv özübəndlənən breket sistemi.“

 13 June
 Kempinski Hotel Badamdar Baku
 1c Mikayil Mushfig str - AZ1006 - Baku - Azerbaijan
 Vitta Dental
Kursun əhatə edəcəyi mövzular: 1. Ortodontik müalicə məqsədilə dişlərin çəkilməsi və ya çəkilməməsi dilemması mövzusunda tarixə qısa ekskurs. 2. Dişlərin çəkilməməsi ilə həyata keçirilən ortodontik müalicənin üstünlükləri. 3. Dişlərin çəkilməsi yoxsa çəkilməməsi qərarının verilməsində vacib olan faktorlar: Divergensiya, Normodivergent, Hypo və Hyperdivergent üzlər; Mezofasial , Dolixofacial , Braxifasial üz tipləri; TRQ, Skeletal və yumşaq toxumaların telerentgenoqrafik ölçmələri; 4. Əng sümüyü birinci böyük azı dişlərin distalizasiya aparatları haqqinda umumi məlumat: 5. ACCO aparatı; Üz qövsü və müxtəlif agız boşluğu xaric dartım növləri; Distal Jet aparatı ; Carriere Distalizer aparatı; Wilson Distalizing Arch; K-həlqələrlə distalizasiya; Mikrovintlər və s. 6. Pendulum aparatı və onun modifikasiyaları. Pendulum aparatının hazırlanmasının laborator etapları. Agız boşluğunda nizamlanması və aktivasiyası. Müalicə protokolu. 7. Distalizasiyanın qorunub saxlanması üsulları. Tecili Nance düyməciyi, hazirlanması etapları 8. Əng sümüyü böyük azı dişləri distalizasiya aparatlarının kliniki praktikada effektivliyini əks etdiren keyslərin nümayişi. 9. Pendulum aparatının kliniki praktikada istifadəsi zamanı rast gəlinən problemli halların aradan qaldırılması ve qarşısı alınması üçün həyata keçirilən tədbirlər. 10. Damon sistem – passiv öz özünə bəndlənən breketler sistemi. 11. Damon breketlerinin təkamülü. Damon SL ; Damon 2; Damon 3; Damon 3MX; Damon Q; Damon Clear 12. Damon breketlerinin struktur incəlikləri; İnnovative Spintek açma və qapanma üsulu; Əlavə horizontal və vertikal slotların parametrləri. 13. Damon breketlərində kliniki hallardan və dişlərin ilkin vəziyyətindən asılı olaraq tork seçimi geniş imkanları. 14. Damon breketlərinin birbaşa bondlanması prinsipləri. İndivudal breket yerləşdirilməsi xüsusiyyətləri. 15. Damon sistemilə aparılan müalicə protokolunda istifadə olunan köməkçi vasitələr; Stoplar ; Drop-in qarmaqlar; Bite Turbos Elastiklər; Müxtəlif növ elastiklərin Class I, Class II, Class III, Açıq dişləm anomaliyalarında rasional istifadə protokolları. 16. Damon sistemi breketləri ilə həyata keçirilən ortodontik müalicədə istifadə olunan meftil qövslər; 17. Damon texnikasının müalicə fazaları; Dairəvi məftil qövs fazası High Tech Edgewise fazası Əsas mexanika fazası Finishing fazası; 18. Muxtəlif növ anomaliyalarda həyata keçirilən müalicə protokolu ve meftil qövslərin istifadə ardıcıllığı; Class I diş cərgəsi sıxlıqları; Class I dərin dişləm; Class I aşıq dişləm Class II açıq dişləm; Class II dərin dişləm Class III açıq dişləm; Class III dərin dişləm Çəp dişləm; 19. Damon passiv öz-özünə bəndlənən breket sistemi ilə həyata keçirilən kliniki keyslərin nümayişi; 20. Mualicə zamanı rast gəlinə biləcək problemli məqamların aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər. Qeydiyyat üçün tel.: 012 530 81 91 050 235 10 85 055 410 77 87 Sual-cavab (müzakirə). Mühazirədənin qiyməti: 50 AZN İştirakçılara sertifikat təqdim ediləcək.

More Events In Baku

 10 June, Saturday
 Baku
 29 October, Saturday
 Baku
 01 January, Saturday
 Baku