Den første skandinaviske Koran-konkurransen

 30 May
 
  - - -
 Koranens Hus - دار القرآن الكريم
Den skandinaviske stiftelsen Al Risalah i samarbeid med Awqaf departementet i Kuwait skal arrangere den første konkurransen i utenat-resitasjon av Koranen. Her i Oslo er det Koranens Hus som skal arrangere den første runden for jenter og kvinner. Du kan melde deg til konkurransen, direkte til Koranens Hus som privat person, eller via den moskeen du hører til. Siste frist er 24.05.2015. Koranens Hus skal høre på konkurrentene her i Oslo i 30-31.05.2015. Vinnerne av den første delen i de ulike skandinaviske landene skal reise sammen med de ansvarlige til Ørebro i Sverige for å konkurrere med hverandre i 30.10-01.11.2015. Det er konkurransestyret som dekker reise og opphold der under konkurransen. Konkurranse delene: • Første del: å kunne resitere 5 juz (deler) av Koranen utenat. • Andre del: å kunne resitere 10 juz (deler) av Koranen utenat. • Tredje del: å kunne resitere 20 juz (deler) av Koranen utenat. • Fjerde del: å kunne resitere hele Koranen utenat. Vilkårene for å delta i denne konkurransen: • Konkurrentene må være fra et av de fem skandinaviske landene. • Alle kan delta i denne konkurransen, både barn og voksne. • Konkurrenten kan kun delta i en av disse nevnte delene. • Konkurrentene i de tre første delene trenger ikke kunne lese disse delene (juz) fra Koranen i rekkefølge. Siste frist for å melde seg til konkurransen er 24.05.2015 Navnet til kandidatene sendes til e-mailen til Koranens Hus info@koraneneshus.org Mobil 41780511 Koranens Hus

More Events In

 15 December, Thursday