Deficytowa Kobieta Modli Się za Biskupa Hosera

 29 May
 Warsaw, Poland
  - <> - -
 Michał Mędrzak
Biskup Hoser wyznacza nowe horyzonty dla kobiety - żony mężczyzny. Organizuję akcję wsparcia dla Biskupa. Osoby, które się do mnie zgłoszą otrzymają kartę pocztową i znaczek. Będą mogły wysłać na adres jednej z parafii wchodzącej w obszar diecezji Warszawsko-Praskiej zapewnienia o modlitwie wdzięczności za łaskę nauczania Biskupa. Najbliższy okres 2 tygodni przeznaczam na tworzenie odpowiedniego wzoru karty. W kolejnym tygodniu będę chciał poddać go ocenie uczestników wydarzenia. W tygodniu następnym druk i wysyłka do zainteresowanych. Tak, aby od 29 maja zapewniać Biskupa pocztowo o pamięci i modlitwie. Zapraszam wszystkie Deficytowe Kobiety i Niedeficytowych Mężczyzn.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday