DBMN HoSS-ranking Finaledag : Soesterkwartier, Amersfoort (alléén op uitnodiging)

 07 June
 Speeltuin Soesterkwartier
 Noordewierweg 271 - 3812 DH - Amersfoort - Netherlands
 Darts Bond Midden Nederland
Finaledag Speeltuin het Soesterkwartier Noordewierweg 271, Amersfoort 033-4620099 Toernooileiding is in handen van Sandra Mengerink Lazet en Eugène Smit 11.15-12.00 inschrijven à 5,- pp Alle informatie omtrent de House of Special Sports-ranking 2014/2015 is hieronder te vinden en/of op www.dbmn.nl onder TOERNOOI CLoD Periode 1 14/9/2014 HoSS 1 > D.C.N., Nijkerk 28/9/2014 HoSS 2 > Overtime, Oudewater 12/10/2014 HoSS 3 > De Horden, Wijk bij Duurstede CLoD Periode 2 16/11/2014 HoSS 4 > 't Haventje, Harderwijk 23/11/2014 HoSS 5 > 't Snookertje, Bussum 7/12/2014 HoSS 6 > 't Schuurtje, Maarssen CLoD Periode 3 11/1/2015 HoSS 7 > Break Out, Wijk bij Duurstede 25/1/2015 HoSS 8 > Bosgenoegen, Ermelo 8/2/2015 HoSS 9 > D.C.N., Nijkerk CLoD Periode 4 15/2/2015 HoSS 10 > De Zwaan, Nieuwegein 8/3/2015 HoSS 11 > L.P.D., Leusden 12/4/2015 HoSS 12 > Matchpoint, Putten 17/5/2015 CLoD-finaledag (inclusief Kwalificatietoernooi vooraf) 7/6/2015 Finaledag > Soesterkwartier, Amersfoort ALGEMEEN De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder. Uitzonderingen op deze regel zijn: • Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen 16 wordt, kan de speler ervoor kiezen vanaf dat moment bij de senioren mee te doen; de behaalde punten bij een eventuele jeugdranking gaan daarmee verloren. • Deelname aan de seniorenranking voor jeugdspelers is ook mogelijk indien zij bij de NDB als deelnemer aan het selectieteam zijn opgegeven. De betrokkene zelf maakt éénmalig een keuze om deel te nemen aan de jeugd- of seniorenranking. Deze keuze geldt dan voor de rest van het lopende seizoen. INSCHRIJVING Bij eerste deelname aan een rankingtoernooi moet een deelnemer die dat seizoen niet lid is van de DBMN: • zich persoonlijk inschrijven bij de wedstrijdtafel. Er wordt door de toernooileiding dan op de laptop ingevuld : naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum (dit is ook nodig om later uitgenodigd te kunnen worden voor de finaledag van de ranking). • Legitimatie tonen. • Acceptatie van deelname wordt bij de eerste inschrijving bepaald door de toernooileiding. Algemeen • De inschrijving start vanaf 11.15 uur. De loting is exact om 12.00 uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 12.00 uur niet mogelijk. Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk. • De deelnamekosten bedragen voor de seniorenranking € 5,00. DE WEDSTRIJDEN De toernooileiding is exclusief bevoegd het speltype te bepalen, echter als basis wordt onderstaande aangehouden. Of er begonnen wordt in poules of direct in knock-out wordt bepaald door de volgende criteria: • Bij beschikbaarheid van 8 borden: direct knock-out bij meer dan 80 deelnemers. • Bij beschikbaarheid van 9 of meer borden én maximaal 96 deelnemers : altijd eerst poules. • Vanaf 97 deelnemers : altijd direct knock-out Indien begonnen wordt met poules, vindt de eerste loting plaats in poules van minimaal vier en maximaal vijf deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal poules van vier. In de poules wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 3, de winnaar schrijft. Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen, geldt elke gewonnen wedstrijd voor een wedstrijdpunt. Bij een gelijke stand geldt de volgende volgorde: • meest aantal gewonnen legs, is dit gelijk dan • minst aantal verloren legs, is dit ook gelijk dan • onderlinge resultaat, is ook dat gelijk dan • wordt er een beslissing geforceerd middels een partij 501 b/o 1. De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde en de nummers 3, 4 en eventueel 5 gaan door naar de verliezersronde. De indeling in de winnaars- en verliezersronde wordt bepaald n.a.v. de behaalde positie in de poulefase. Indien direct met een knockout wordt begonnen, wordt eerst geloot voor een voorronde. In deze voorronde wordt bepaald wie doorgaat naar de winnaarsronde en wie naar de verliezersronde. De voorronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en de winnaar schrijft. Winnaars- en verliezersronde zijn knockoutrondes. In de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en in de verliezersronde 501 b/o 3. Er wordt niet gespeeld om een 3e of 4e plaats. Beide spelers worden geacht de 3e plaats behaald te hebben. De finale in de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 7 en in de verliezersronde 501 b/o 5. In winnaars- en verliezersronde schrijven de verliezers en in de pouleronde de winnaars. Indien er bye’s zijn toegekend zullen de desbetreffende deelnemers aangewezen worden om te schrijven. HET SCHRIJVEN De sanctie op het niet schrijven is als volgt: Indien een wedstrijd niet binnen een redelijke tijd gestart is door het ontbreken van een schrijver, zulks ter beoordeling van de toernooileiding, dan verliest de voor het schrijven verantwoordelijke deelnemer alle behaalde punten van het betreffende toernooi en wordt deze deelnemer tevens uitgesloten van deelname aan het volgende rankingtoernooi. INVULLEN EN INLEVEREN van WEDSTRIJDBRIEFJES De schrijver geeft aan wanneer de wedstrijd begint, dit kan uitsluitend als het wedstrijdbriefje aanwezig is. Na de wedstrijd gespeeld te hebben wordt de uitslag door de schrijver ingevuld op het wedstrijdbriefje en gecontroleerd door beide spelers. Het wedstrijdbriefje wordt door de winnaar ingeleverd bij de wedstrijdtafel en is bindend voor de rest van het lopende toernooi. OVERTREDINGEN EN ONACCEPTABEL GEDRAG Indien de toernooileiding constateert dat een deelnemer de rankingreglementen overtreedt of onacceptabel gedrag tentoonspreidt is de toernooileiding exclusief bevoegd een straf op te leggen. Een straf kan bestaan uit het in mindering brengen van punten of het uitsluiten van verdere deelname aan het lopende toernooi tot uitsluiting van het gehele rankingseizoen. Indien de overtreding bestaat uit het tentoonspreiden van agressie zal de toernooileiding dit eveneens melden aan de tuchtcommissie. Indien éénmaal een straf in het lopende rankingseizoen is opgelegd, is de betreffende deelnemer automatisch uitgesloten van deelname aan de finaledag van de ranking. Deze regel is ook van toepassing op de verantwoordelijke deelnemer die een wedstrijd moet schrijven. Voor het overige is het wedstrijdreglement van de D.B.M.N. van toepassing. In die gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de toernooileiding. DE PUNTENTELLING Ranking punten worden als volgt berekend: Deelname : 1 punt Naar de Winnaarsronde gaan vanuit de poulefase: 2 punten Naar de Verliezersronde gaan vanuit de poulefase: 1 punt Iedere ronde in de Winnaarsronde die gewonnen wordt: 2 punten Iedere ronde die in de Verliezersronde gewonnen wordt: 1 punt Elke 180 : 1 punt Finish 100 t/m 130 : 2 punten Finish 131 t/m 150 : 3 punten Finish 151 t/m 167 : 4 punten Finish van 170 : 5 punten 9 darter : 15 punten CHECK-POT, 170-FINISH-POT EN 9-DART-POT Van het inschrijfgeld gaat € 0,50 naar een 3tal potten; Check-pot; er wordt voorafgaand aan het toernooi door de toernooileider een getal getrokken (99 t/m 167) waarbij de finish die gegooid moet worden 3 darts nodig heeft. 170 finish-pot 9-dart-pot Voor alle potten geldt, als er geen 170-finish, 9-dart of Checkfinish gegooid wordt, blijft de pot staan en komt er het volgende rankingtoernooi weer € 0,50 bij per inschrijving. Bedragen tot € 100,00 worden cash uitgekeerd maar bedragen boven de € 100,00 worden per bank overgemaakt naar het door de betrokkene opgegeven bankrekeningnummer. CHAMPIONS LEAGUE OF DARTS SENIOREN (CLoD) > geldt alléén voor DBMN-Heren • Er zijn 4 periodes; ieder van 3 rankingtoernooien. Iedere nummer 1 van de periode plaatst zich voor het DBMN CLoD-finaletoernooi voor een deelname bewijs voor het NDB CLoD-toernooi. • De nummer 1 t/m 3 van de eindstand van de ranking plaatsen zich voor het DBMN CLoD-finaletoernooi. Mocht het zo zijn dat één van hen eerder al een periodetitel heeft gewonnen dan vervalt de plaatsing aan de hand van de periodetitel naar de best geklasseerde speler van de totale ranking die nog niet is geplaatst. In totaal plaatsen zich 8 spelers voor het DBMN CLoD-finaletoernooi. • Daarnaast zullen alle nummers 1 van de Winnaarsronde van de 12 te houden rankings zich plaatsen voor een extra kwalificatietoernooi waarbij de desbetreffende deelnemer minimaal 3 rankings moet hebben deelgenomen. De Winnaar van dat toernooi mag deelnemen aan het DBMN CLoD-finaletoernooi. Indien een deelnemer zich al via 1 van bovenstaande mogelijkheden geplaatst heeft voor het DBMN CLoD-finaletoernooi dan vervalt deze mogelijkheid (zo kunnen er ook minder dan 12 deelnemers zich plaatsen voor deze extra kwalificatiemogelijkheid). Dit kwalificatietoernooi vindt op dezelfde dag plaats als het DBMN CLoD-finaletoernooi. Mocht het voor komen dat er iemand afzegt voor het DBMN CLoD-finaletoernooi, dan zal de best geklasseerde van de totale ranking, die zich nog niet geplaatst heeft, zich alsnog plaatsen voor het toernooi. Tijdens het toernooi zullen er 2 poules van 4 gevormd worden (waarbij we rekening houden dat de nummers 1 en 2 van de eindstand in de ranking niet bij elkaar in de poule kunnen komen). De mensen die zich plaatsen door een periodetitel worden als volgt ingedeeld: • De nummer 1 van periode 1 komt in poule 1 plek 3. • De nummer 1 van periode 2 komt in poule 2 plek 3. • De nummer 1 van periode 3 komt in poule 1 plek 4. • De nummer 1 van periode 4 komt in poule 2 plek 4. De Nummer 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de halve finale, waarbij we spelen met kruisfinales (dus de nummers 1 tegen de nummers 2 uit de andere poule). RANKING-EINDSTAND Van de ranking wordt een stand bijgehouden. De winnaar is degene die na afloop van de gehele cyclus op nummer één eindigt. Voor de nummers 1, 2 en 3 van de totale ranking eindstand wordt een bedrag uitgereikt, te weten de nummer 1 ontvangt € 250,00, de nummer 2 € 150,00 euro en de nummer 3 € 100,00 euro. Bij een gelijke stand wordt het bedrag gesplitst. FINALEDAG VAN DE RANKING De finale is op uitnodiging en je wordt schriftelijk uitgenodigd als je minimaal 5x hebt deelgenomen en in de top 32 staat van de geschoonde ranking-eindstand. Indien deelnemers zich tijdig hebben afgemeld, zal de eerstvolgende op de geschoonde ranking-eindstand alsnog uitgenodigd worden. Indien je zonder afmelding niet komt opdagen op de finaledag, wordt je uitgesloten van deelname aan alle door de DBMN georganiseerde toernooien voor het seizoen 2015-2016. Op deze dag zijn de onderstaande prijzen te winnen: Winnaarsronde 1e plaats € 100,00 2e plaats € 75,00 Gedeeld 3e plaats € 50,00 Verliezersronde 1e plaats € 50,00 2e plaats € 25,00 Gedeeld 3e plaats € 15,00

More Events In Amersfoort

 08 November, Tuesday
 Amersfoort
 19 February, Sunday
 Amersfoort
 29 January, Sunday
 Amersfoort