Darshan (May 31st, 2015) in Tallinn with Sri Swami Vishwananda

 31 May
 Tallinna Humanitaargümnaasium
 Koidu 97 - - Tallinn - Estonia
 Sri Swami Vishwananda
Registration: events.bhaktimarga.org/estonia Sri Swami Vishwananda, an enlightened spiritual master from the island of Mauritius, is the founder and inspiration behind the Bhakti Marga movement. His aim is to help others find and realise the utmost, unlimited, unconditional Divine Love already present within every human being. Darshan Swamiji travels the world giving Darshans to countless spiritual seekers, each one receiving what they need most at any given time. The Darshan programme includes devotional music and songs from various traditions, inspirational talks and, of course, the Darshan blessing itself. Swamiji’s ability to awaken our inner Light and Love is an immeasurable opportunity for us. Registration: events.bhaktimarga.org/estonia Email: latvia@bhaktimarga.org Tel: +371 29 221 141 www.bhaktimarga.org Valgustunud vaimne õpetaja Šri Swami Vishwananda Mauritsiuse saarelt on Bhakti Marga liikumise algataja ja innustaja. Tema eesmärgiks on aidata inimestel leida ja teostada ülimat, piiritut tingimusteta armastust juba praegu Daršan Swamidži rändab maailmas andes daršaneid loendamatutele vaimsetele püüdlejatele. Igaühel neist on võimalik saada sellest kogemusest just talle vajalik antud hetkel. Daršani programm sisaldab pühendumuslikku muusikat ja laule erinevatest traditsioonidest, inspireerivaid vestlusi ja loomulikult daršani õnnistust. Swamidži võime äratada meie sisemist Valgust ja Armastust on igaühe jaoks hindamatu võimalus. Registreeri: events.bhaktimarga.org/estonia e-post: latvia@bhaktimarga.org Telefon: +372 56 503 948 www.bhaktimarga.org Шри Свами Вишвананда, просветленный духовный мастер с острова Маврикий, является основателем и вдохновителем движения Бхакти Марга. Его цель помогать людям найти и осознать высшую, безграничную, безусловную Божественную Любовь, которая уже присутствует внутри каждого человека. Даршан Свамиджи путешествует по всему миру, давая даршаны бесчисленному количеству духовных искателей, и каждый получает именно то, в чем нуждается в данный момент. Программа даршана включает в себя песнопения различных духовных традиций, вдохновляющие речи и, конечно, сам даршан (личное благословение). Способность Свамиджи пробуждать наш внутренний Свет и Любовь – это неизмеримая возможность для нас. Регистрация: events.bhaktimarga.org/estonia Эл. почта : latvia@bhaktimarga.org Тел.: +371 29 374 581 www.bhaktimarga.org

More Events In Tallinn

 31 December, Saturday
 Tallinn
 03 November, Thursday
 Tallinn