Cyngerdd Dathlu Patagonia 150

 06 June
 Neuadd Dwyfor
 Stryd Penlan Street, Pwllheli, Gwynedd - LL53 5DE - Pwllheli - United Kingdom
 Sara Jones
Cyngerdd dathlu 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli, nos Sadwrn 6ed, Mehefin am 7 o'r gloch. Bryn Fon Tri Gog a Hwntw Sioned Webb ac Arfon Gwilym Sgetsys 'Taith i'r Paith' Cor Ysgol Pentreuchaf Cor Ysgol yr Hendre, Patagonia Cor Eifionydd Tocynnau - £10 oedolion £5 plant Bydd elw'r noson tuag at addysg Gymraeg ym Mhatagonia.

More Events In Pwllheli

 05 December, Monday
 Pwllheli
 17 November, Thursday
 Pwllheli
 05 November, Saturday
 Pwllheli
 21 November, Monday
 Pwllheli