Cowbois Rhos Botwnnog

 30 May
 Heol Y Pentre, CF15 9QD
  - - -
 Acapela Studio
Ffurfwyd Cowbois Rhos Botwnnog ym 2005 gan dri brawd o Ben Llŷn, Iwan, Dafydd ac Aled Hughes. Y mae i’w cerddoriaeth elfennau o ganu gwerin, gwlad a roc, ac y maent wedi rhyddhau amryw o addasiad o ganeuon gwerin Cymraeg. Y maent wedi rhyddhau 3 albym, oll ar label Sbrigyn Ymborth: Dawns y Trychfilod (2007), Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn (2010) a Draw Dros y Mynydd (2012). Bydd y bedwaredd albym yn cael ei rhyddhau yn 2015. Enwebwyd ‘Draw Dros y Mynydd’ am y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2012. Maent wedi chwarae nifer o wyliau megis Gwyl y Dyn Gwyrdd, Wakestock, No Direction Home a Gwyl Swn. Y tu allan i Gymru, mae’r band wedi perfformio yn yr Ariannin, Ffindir, India, Iwerddon, yr Alban a Lloegr ac wedi derbyn sylw gan BBC Radio 1, 2, 3 a 6Music. Drysau-7:30pm Cyngerdd- 8:00pm Tocynnau- Arferol – £7.50 Ar y drws – £10 Formed in 2005 by Iwan, Dafydd and Aled Hughes – three brothers from the Llŷn Peninsula, north-west Wales – Cowbois Rhos Botwnnog play a blend of folk, country and rock music. As well as their own material, the band often perform adaptations of traditional songs. They have released 3 albums on the Sbrigyn Ymborth label: Dawns y Trychfilod (2007), Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn (2010) and Draw Dros y Mynydd (2012). A fourth album will be released in 2015. Draw Dros y Mynydd was nominated for the Welsh Music Prize in 2012. The band have played numerous festivals including Green Man, Wakestock, No Direction Home and Swn. Outside Wales, the band have performed in Argentina, Finland, India, Ireland, Scotland and England and have received airplay on BBC Radio 1, 2, 3 and 6Music. Doors 7:30pm Concert 8:00pm Tickets Advance – £7.50 On the door – £10

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday