Congres: GEWELDIGE ZORG ROND AGRESSIE GEWELDADIGE CLIËNTEN VERDIENEN GEWELDIGE ZORG

 10 June
 ReeHorst
 Bennekomseweg 24 - 6717 LM - Ede - Netherlands
 Sympopna
In de maatschappij en zorginstellingen verblijven cliënten die vanuit hun psychiatrische problematiek of beperkingen relatief vaak door agressief gedrag in de problemen komen met hun omgeving en/of hun hulpverleners. In de maatschappij kunnen zij ernstige overlast veroorzaken. Ook op afdelingen in de GGz kan vijandig gedrag van cliënten jegens medepatiënten en/of personeel de behandelsrelatie ernstig verstoren. De noodzakelijke zorg komt daardoor niet of slechts moeizaam op gang. Ondanks het (dreigende) geweld moeten hulpverleners, en ook functionarissen die de openbare orde bewaken, ‘gewapend’ zijn met de juiste kennis en vaardigheden om cliënten op effectieve, veilige en correcte wijze te kunnen bejegenen. En zorgorganisaties dienen de juiste randvoorwaarden te creëren om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden. Tijdens het congres “Geweldige zorg rond agressie” wordt op een aantal innovatieve thema’s op het gebied van agressie en agressie management ingegaan. Het congres heeft uitdrukkelijk als doel om over de muren van de diverse sectoren zoals de psychiatrie, de forensische zorg, het gevangeniswezen, de zorg voor verstandelijk gehandicapten, maar ook het politiewerk heen te kijken. Patiënten die ernstig agressief gedrag vertonen, bevinden zich namelijk vaak in het grensgebied van deze sectoren. We kijken specifiek naar agressie tijdens de verschillende levensfasen. Voor agressie geldt namelijk helaas vaak: jong geleerd, oud gedaan. Ondanks het vijandige gedrag, verdienen gewelddadige cliënten namelijk ook, of misschien beter gesteld juist, geweldige zorg, zodat toekomstige agressie en onveilige situaties kunnen worden voorkomen. We hopen dat u na dit congres (nog) beter met agressie van patiënten kunt omgaan dan nu! U bent van harte welkom,

More Events In Ede

 31 December, Saturday
 Ede
 08 June, Thursday
 Ede
 11 November, Friday
 Ede
 12 November, Saturday
 Ede
 27 November, Sunday
 Ede
 03 November, Thursday
 Ede