Conferentie: Herstel van ware aanbidding / Restoration of True Worship

 30 May
 Open Heavens Ministries
 Parklaan 3 - 2300 - Turnhout - Belgium
 Open Heavens Ministries
Deze conferentie over aanbidding behandelt de essentie van de schepping. Het ontdekken van ware aanbidding herstelt mensen in hun volle doel en identiteit. De tabernakel van David was een symbool van Gods tegenwoordigheid in het midden van de natie. De tent werd vernietigd en God verlangde deze te herbouwen. Aanbidding brengt ons in de tegenwoordigheid van God. In deze tijd is er een overvloed aan informatie overal beschikbaar. Het is makkelijk om afgeleid te raken en om te vergeten wat echt belangrijk is en waar het eigenlijk om draait. Als je je richt op aanbidding, ben je daar dan echt op gericht, of ben je nog steeds bezig met de 200+ andere dingen die op dat moment plaatsvinden in je leven? Ben je in staat om in de tegenwoordigheid van de Heer te staan en je enkel op him te richten? Ben je in staat om Hem te aanbidden in geest en in waarheid net als de Bijbel ons dat vertelt? Dit is Gods verlangen: dat we Hem aanbidden in geest en in waarheid. In deze conferentie gaan wij ons allemaal bewust worden waar we oorspronkelijk voor geroepen zijn: ware aanbidding. 1ste sessie: 15h 2de sessie: 18h30 www.openheavens.be -------------(EN) This conference on worship deals with the essence of creation. Discovering true worship restores people to their full purpose and identity. The tabernacle of David was a symbol of God's presence in the midst of the nation. This tent was destroyed and God desired to rebuild it. Worship brings us right into the presence of God. In the current times, there is an abundance of information everywhere. It is easy to get distracted and to lose sight of what is important and what really matters. When you focus on worshipping, are you really focused into that, or are you still busy with 200+ things that are happening in your life? Are you able to stand in the presence of the Lord and focus on Him alone? Are you able to worship Him in spirit and in truth just like what the Bible tells us? This is God's desire: for us to worship Him in spirit and in truth. In this conference, we are all going to be conscious in restoring what we are initially called for: true worship. 1st session: 15h 2de session: 18h30

More Events In Turnhout

 13 November, Sunday
 Turnhout
 29 October, Saturday
 Turnhout
 11 November, Friday
 Turnhout
 24 February, Friday
 Turnhout
 18 December, Sunday
 Turnhout
 15 January, Sunday
 Turnhout