Colocviul naţional Icons Today (II): Feminist Subjectivities

 29 May
 Bucharest
  - - -
 Cristian Peter Marinescu-Ivan
Colocviul National Icons Today, Ediţia a II a: - 29 mai 2015: Sesiune de comunicări şi lansări de carte Muzeul Ţăranului Român, ora 13 - 30 mai 2015: Sesiune de comunicări, prezentări de artă, Garden Party la Galeria Montage De la apariţia lor la sfârşitul anilor 1960, frământările feministe de ecou au stimulat în serii circulare atât practici artistice, cât şi teorii. Pe de o parte, discursurile deconstructiviste, imaginile şi ideologiile care conturează discriminarea de gen, feminismul academic a dezvoltat o nouă istoriografie. Pe de altă parte, artiştii s-au apropiat de curentul dezbaterilor intelectuale pentru a spori identitatea dilemei politice. Conferinţa va avea drept scop punerea subiectului în relaţie cu experienţe artistice şi intelectuale, între mesaj şi reprezentare, între text şi imagine. Focalizând pe o încercare trans-disciplinară care includ artele vizuale, performance, istoria şi literatura, conferinţa se va construi în jurul multiplelor perspective. Prin această pluralitate de lumi disparate, contradictorii cu varii identităţi, răsare un presupus subiect universal al feminismului, devenit subiectivitate transversală, transgresivă şi trans-feministă. Exploatând aceste subiectivităţi prin întărirea apartenenţei de grup şi individ din teme subsidiare, feminiştii investighează limbaje şi cunoştinţe, istorii şi auto-biografii, descrieri, revendicându-şi trupul prin literatură, artă, acţiuni, performance, o redevenire prin strategii vizuale fără margini, deschise recompunerii şi re-creării. ¤ Etapa I – trimiterea lucrărilor, deadline 8 Aprilie: Subiectul lucrării poate aparţine din domenii precum următoarele: - literatură, arte vizuale; - istoria ca spaţiu al deconstruirii discriminărilor de gen, rasă, statut şi sexualitate, ca spaţiu de formare a noilor istorii; - re-vizitarea şi re-interpretarea miturilor şi ficţiunilor; - reîntoarcerea la tradiţiile originare şi moderne. Termenii predării: Lucrarea ştiinţifică trebuie să cuprindă: scurt abstract (10 rânduri), keywords, conţinutul lucrării având între 6-10 pagini (în afara notelor bibliografice), font Times New Roman, dimensiunea de 12, centrat cu 1,5 spaţiu între rânduri, şi o scurtă biografie (cu foto-medalion), iar predarea ei se face la adresa roxanazanea@gmail.com. Textul poate fi scris în limba engleză, franceză sau română şi trebuie să conţină numele întreg al participantului, poziţia profesională şi date de contact. Data-limită de predare a lucrării este 8 Aprilie 2015. ¤ Etapa a II-a – prezentarea comunicărilor în cadrul Colocviului: Colocviul se va desfăşura în perioada 8-9 Mai, programul şi locaţiile urmând să fie furnizate ulterior. Fiecare prezentare va avea 20 minute de comunicare, urmată de discuţii finale. Eveniment realizat în parteneriat cu: Muzeul Taranului Roman, Asociaţia Integral, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Editura Atelier Didactic, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Colegiul Naţional Octav Onicescu, Grupul de Analiză a Artei şi Esteticii din cadrul Universităţii din Bucureşti, Comparative Icons (http://comparative-icons.blogspot.ro), Seneca AntiCafe

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday