Песенна вечер по музика на Фердинанд Ребай / Chamber concert with music by Ferdinand Rebay

 20 May
 Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“ / Gabrovo, City Gallery „Hristo Zokev“
  - - -
 Austrian Music Weeks Bulgaria
Тил фон Орловски - баритон Мария Червенлиева - пиано - Вход свободен - 8 песни по текстове на Херман Льонс „Таблица за умножение за улани“ „Моряшка песен“ „На пост“ „Хусарска песен“ „Така или иначе“ „Тайна“ „Дивеч“ „Лошата птица“ 4 песни по текстове на Фердинанд Ребай „На тебе“ „Любовна песен“ „Не напразно“ „Ти си добрият ангел“ „Върни се“ (Макс Бевер) „Дълга и тъжна е нощта“ (Робърт Бърнс) „Бъди отново добра“ (Фердинанд Ребай) „Сигурно е чудесно“ (К. Редниц) „Зелени са ливадите“ (Робърт Бърнс) Till von Orlowsky - Baritone Maria Tschervenlieva – Piano - Free entrance -

More Events In

 15 December, Thursday