Carl Nielsen og arven efter Palestrina

 21 May
 Husum Kirke
 Korsager Allé 14 - 2700 - Brønshøj - Denmark
 Graabrødre kammerkor
Graabrødre Kammerkor synger musik af Carl Nielsen, Egil Kolind (uropførelse) og Giovanni Pierluigi da Palestrina. Carl Nielsens 150 års jubilæum markerer Graabrødre Kammerkor ved at opføre to af hans motetter fra Op. 55. På opfordring af Mogens Wöldike, dirigent for det daværende Palestrinakoret, påbegyndte Carl Nielsen arbejdet med sine motetter med tekst fra salmernes bog. Som inspiration lånte han partiturer med musik af de nederlandske renæssancekomponister og af Palestrina. Resultatet blev en musik, der tydeligvis er af Carl Nielsens egen hånd men samtidigt har tydelige rødder i Palestrinas stil. Netop Palestrinas vokalpolyfone stil er også det, der har inspireret korets dirigent Egil Kolind til at komponere et nyt værk, "Messe i F", som i sit udtryk lægger sig tæt op af renæssancens spiritualitet. Fri Entré.

More Events In Brønshøj

 23 March, Thursday
 Brønshøj
 26 October, Wednesday
 Brønshøj
 15 December, Thursday
 Brønshøj
 26 October, Wednesday
 Brønshøj