CARGO: oprowadzanie kuratorskie

 19 May
 Solec 24, Żurawia 4, Nowogrodzka 18A, Warszawa
  - - -
 CARGOwystawa
Serdecznie zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie wystawy CARGO/(nie)materialność! Zaczynamy o 16:15:00 w Muzeum Azji i Pacyfiku, później przenosimy się do Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej a na końcu zaprezentujemy część ekspozycji w Galerii 18A. Antropologiczna wystawa łącząca elementy sztuki współczesnej, designu, krytyki społecznej i gry miejskiej porusza temat relacji pomiędzy dobrami codziennego użytku a ludzkim doświadczeniem. To oddolne przedsięwzięcie zainicjowane przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW wsparła grupa artystów, kuratorów i naukowców, tworząc wspólnie artystyczno-badawczą spółdzielnię w ramach Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa IEiAK UW. Zwiedzanie Cargo / (nie)materialności jest swoista grą miejską obejmuje trzy przestrzenie i powiązane ze sobą wątki interpretacyjne i formalne. Oglądający przejdzie ścieżką od historii (muzealnictwo) poprzez rejestrację naszego teraźniejszego życia (etnografię) po zwirtualizowaną przyszłość (design spekulatywny). Wystawę organizują: Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa przy IEiAK UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UW, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Galeria 18A. Partner: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Patronat nad wystawą objęli: kulturaonline.pl, Mała kultura współczesna, Stan Rzeczy, Going., Enter the ROOM, Radio Kampus

More Events In

 15 December, Thursday