BURN THE FLOOR -Jakóbczyk, Grabowski we Wrocławiu

 23 May
 Fitness Point
 ul. Braniborska 14 - 53-680 - Wroclaw - Poland
 Robert Magiera
Stefan Jakóbczyk Łukasz Grabowski Robert Magiera Magdalena Kwaśniak rozpalą Wrocław. Spal parkiet i wznieć pożar w sercu. Miłość do tańca rozgrzeje Nas do czerwoności. Zumba w najlepszym wydaniu, a do tego po raz kolejny Salsation by Alejandro Angulo. Obsada: Łukasz Grabowski - Warszawa Stefan Jakóbczyk - Warszawa Robert Magiera - Wrocław Magdalena Kwaśniak - Wrocław Lokalizacja: WROCŁAW Wstęp: 40pln - do 31 marca 50pln - do 30 kwietnia 60pln - do 21 maja 80pln - 22 maj + dniu imprezy wpłata musi zostać zrealizowana do danego dnia, aby móc skorzystać z danej puli :) DZIECIAKI DO 15 R.Ż 50% ZNIŻKI OD AKTUALNEJ CENY!!! Oferta dla instruktorów (ZIN): Grupy powyżej 20 osób - 35 pln od osoby do 31 marca Instruktor Free!! ZAPISY: Drogą mailową na adres: taniec.wroclaw@gmail.com Nie będą uwzględniane zapisy poprzez posty i klikniecie "wezmę udział" w wydarzeniu i na fb, smsem, prywatne wiadomości, gołębiem pocztowym, oralne i inne skierowane do organizatora lub instruktorów prowadzących. Zapisy wyłącznie drogą mailową na adres taniec.wroclaw@gmail.com Proszę o niedokonywanie wpłat przed otrzymaniem mailowego potwierdzenia rezerwacji miejsca. Liczba miejsc jest ograniczona!!! O kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat zrealizowanych po zarezerwowaniu wejściówki drogą mailową. Należy dokonać przelewu na konto: Raifffeisen POLBANK 46 1750 0012 0000 0000 2224 5449 Fundacja Feniks 50-456 Wrocław Ul. Dworcowa 11B/10 W tytule przelewu proszę podać: 1) "Cele statutowe Wrocław" 2) imię i nazwisko Potwierdzenie zaksięgowania wpłaty zostanie przesłane na podany przy rezerwacji adres e-mail (do 14 dni). Regulamin wydarzenia – 23.05.2015, Wrocław. 1. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu wstępu. Wyjątki mogą stanowić zaproszeni goście, obsługa wydarzenia, przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad wydarzeniem oraz osoby wskazane przez organizatora. 2. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 15 roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego. 3. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych uczestnika z danymi na liście zapisów. 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. 5. Członkiem wydarzenia zostaje osoba, która jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne choroby utrudniające wykonywanie ćwiczeń. 6. Cena wstępu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 7. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. 8. Osoba korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora. 9. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy. 10. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w przypadku rezygnacji lub niekorzystania z ćwiczeń. 11. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie (w tym również w szatni). 12. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach. 13. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się wydarzenia spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niewystarczającej liczby zapisanych osób. Osoby zapisane będą mogły ubiegać się u Organizatora o zwrot kosztu wstępu. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe). 17. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz rejestrowania zapisów wideo. Wyjątki mogą stanowić przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad imprezą oraz osoby wskazane przez organizatora. 18. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób. 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu osobom niepożądanym bez podania uzasadnienia. 20. Dokonanie zgłoszenia i udział w wydarzeniach organizowanych przez RM Dance i Fundację Feniks jest RÓWNOZNACZNY z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo NIEODPŁATNEJ zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich zajęć oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach. 21. Wnosząc opłatę za wstęp uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte. Organizatorzy wydarzenia: RM Dance Robert Magiera Magdalena Kwaśniak Fundacja Feniks

More Events In Wroclaw

 02 December, Friday
 Wroclaw
 10 February, Friday
 Wroclaw
 28 November, Monday
 Wroclaw
 22 October, Saturday
 Wroclaw
 25 March, Saturday
 Wroclaw