BUCHAREST FILM BIENNALE 1

 21 May
 Bucharest, Romania
  - <> - -
 Bucharest Film Biennale
/ for English please scroll down BUCHAREST FILM BIENNALE 1 (Acest eveniment FB este work-in-progress. Urmăriți-ne pentru mai multe detalii) 21-24 mai 2015 BUCHAREST FILM BIENNALE 1 (Bienala Internațională pentru Film București), generată de Pavilion - journal for politics & culture - va avea loc între 21 mai - 24 mai 2015 și va fi curatoriată de Andrei Rus (RO), care va îndeplini și funcția de director al BFB. BUCHAREST FILM BIENNALE este un proiect al organizației non-profit PAVILION, fondată în 1999, dedicată descoperirii și dezvoltării artiștilor și a publicului. BUCHAREST FILM BIENNALE promovează cunoașterea și propagarea culturii – în special în domeniul filmului – prin intermediul cooperării și al schimburilor culturale în interiorul Europei și dincolo de granițele sale, elaborând concomitent strategii ce stimulează înțelegerea reciprocă și oferă posibilități comprehensive din perspective diverse. Prin programele sale, BFB încearcă să descopere, să sprijine și să inspire regizori, actori, tehnicieni de film din România și restul lumii și să creeze un anume gen de public pentru filmele acestora. BFB este o organizație destinată să prezinte cele mai bune și mai promițătoare filme românești și internaționale într-o manieră nouă, cu o experiență de vizionare specială, în diverse locuri alternative din București. BUCHAREST FILM BIENNALE - BIENALA DE FILM BUCUREȘTI devine forum pentru film într-unul din cele mai interesante orașe cu potențial artistic din Europa de Est. Având loc la fiecare doi ani în locații diferite răspândite prin București, Bienala este coagulată de conceptele diferite ale curatorilor aleși pentru a începe un dialog cu orașul, publicul, oamenii interesați în film ca formă de artă și artiștii de film din lume. BFB reprezintă o încercare de răsturnare a experiențelor înscenate, dorește să regândească și să reimagineze procesele hegemonice, poziționând în același timp Bucureștiul ca mediu eclectic de schimb și acțiune culturală. Advisory Board-ul BFB include critici, teoreticieni, artiști și regizori din diferite părți ale lumii, și este format din Sorin Botoșeneanu, Arantxa Etcheverria, Andrei Ujică, Corneliu Porumboiu, Jean-Pierre Rehm, Bettina Steinbrügge și Gerwin Tamsmas. “Îmi propun în cadrul acestei prime ediții a BUCHAREST FILM BIENNALE să prezentăm publicului o specie cinematografică prea rar experimentată de către cineaşti şi la fel de puţin urmărită de către filmologi: filmul jurnal, în cât mai multe dintre manifestările sale”, a declarat curatorul BFB 1 Andrei Rus. “Dorința mea este ca viitoarea selecție a bienalei să fie în egală măsură o expunere a stadiului contemporan al filmului jurnal, dar și să prezinte, în măsura posibilităților, o istorie a devenirii acestei specii, din care au derivat în zilele noastre toate acele canale personale de YouTube ale anonimilor de pretutindeni sau ale unor personalități din diverse domenii de activitate. De asemenea, această temă curatorială sper că va naște discuții cu privire la interferențele dintre cinema și artele contemporane – din nou, un subiect prea puțin dezbătut în mediul cultural românesc.” Andrei Rus (29 ani) este lector universitar în cadrul Facultăţii de Film din UNATC Bucureşti, unde predă cursuri de istoria și teoria filmului, şi este doctor al aceleiaşi universităţi, cu o lucrare despre filmul jurnal. De asemenea, este coordonatorul revistei de cinema „Film Menu”, realizată în cadrul UNATC, şi organizează, împreună cu ceilalţi colegi de redacţie, proiecţii frecvente de filme în sala de cinema din cadrul Facultății de Film. A realizat selecții de filme pentru festivaluri de film din România – “Timishort” și “NexT”. A fost membru al mai multor jurii de specialitate în cadrul unor festivaluri de film – “Juriul Revelation France 4”, în cadrul secțiunii Semaine de la critique (Cannes 2014), Juriul ediției din 2013 al BIEFF (București), sau “Juriul Emile Cantillon” al Festivalului Internațional de Film de la Namur (Belgia, 2008). Trăiește și lucrează la București. www.filmbiennale.ro www.bienaladefilm.ro www.facebook.com/filmbiennale www.instagram.com/bucharestfilmbiennale --- BUCHAREST FILM BIENNALE 1 (this FB event is work in progress, please follow us for more details) May 21st - 24th, 2015 The 1st BUCHAREST FILM BIENNALE (Bucharest International Biennial for Film), generated by Pavilion - journal for politics & culture - is set for May 21st - May 24th, 2015, under the directorship and curatorship of Andrei Rus (RO). BUCHAREST FILM BIENNALE is a project by PAVILION, a non-profit organization founded in 1999, dedicated to the discovery and development of artists and audiences. The BUCHAREST FILM BIENNALE promotes awareness and dissemination of the culture - particularly in the field of film - by means of exchanges and cultural cooperation within Europe and beyond and is looking for strategies that would develop mutual understanding and offer insights from different perspectives. Through its programs, the BFB seeks to discover, support, and inspire film directors, actors and technicians from Romania and around the world, and to introduce audiences to their work. BFB is an organization devoted to showcasing the best and brightest films from Romania and around the globe in new way with a different viewing experience in alternative places all around Bucharest. The BUCHAREST FILM BIENNALE is the forum for film in one of the most attractive cities for art in East-Europe. Taking place every other year at changing locations throughout Bucharest it is shaped by the different concepts of curators appointed to enter into a dialogue with the city, its general public, the people interested in film as a form of art as well as the film artists of this world. The BFB is an attempt to turn these scripted “experiences” upside down, to re-think and re-imagine processes of domination, while positioning the city of Bucharest as a field of cultural action and exchange. The advisory board of the BFB include critics, theoreticians, artists and directors from different parts of the world: Sorin Botoșeneanu, Arantxa Etcheverria, Andrei Ujică, Corneliu Porumboiu, Jean-Pierre Rehm, Bettina Steinbrügge și Gerwin Tamsmas. “I propose for this first edition of the BUCHAREST FILM BIENNALE to present the public a part of cinematography that is very rarely experimented with by filmmakers and specialists alike: the diary film, in as many of its manifestations as possible.”, said Andrei Rus, the curator of BFB1. “My wish is that the selection for the biennial will be able to offer a perspective on contemporary diary films and also present, as much as possible, a history of this cinematic style, from which so many of today’s anonymous or public personalities YouTube Channels come from, most of them from different backgrounds and fields. Also, I hope that this curatorial theme will spark discussion about the interference between cinema and the contemporary arts – another subject which is neglected in the Romanian cultural sphere.” Andrei Rus (29 y.o) is a lecturer at the Faculty of Film of the National University of Theatre and Film Bucharest, where he teaches film theory and history and where he is also doing research for his doctoral studies about diary films. He coordinates “Film Menu”, a cinematography magazine, in the frame of the University and organizes together with his editorial staff frequent film screening in the screening room of the Faculty of Film. He was a programmer for festivals in Romania such as “Timishort” and “NexT”. He was a juror at several film festivals such as “Revelation France 4”, in the frame of the Semaine de la critique (Cannes 2014) section, the 2013 edition of BIEFF (Bucharest) and the “Emile Cantillon” section of the Namur International Film Festival (Belgium, 2008). Lives and works in Bucharest. www.filmbiennale.ro www.bienaladefilm.ro www.facebook.com/filmbiennale www.instagram.com/bucharestfilmbiennale

More Events In

 15 December, Thursday