Boekpresentatie/lezing Het (on)Verenigd Koninkrijk. een politiek experiment in de Lage Landen 1815-1830 -2015

 03 June
 Sas van Gent, Netherlands
  - <> - -
 Ovdp Hulst
Woensdag 3 juni presenteert de hoofdredacteur van Ons Erfdeel, Luc Devoldere, in MFC de Statie (Canadalaan 2E Sas van Gent) het nieuwe boek over de Koning der Nederlanden, Willem 1. Zaalcapaciteit: 200 plaatsen. Zie ook http://www.destatie.nl/home. Zaal open om 19.30 uur. Aanvang lezing: 20.00 uur. De organisatie is o.a. in handen van bibliotheekorganisatie Zeeuws-Vlaanderen, het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince, de 4 heemkundige verenigingen in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Sas van Gent, Terneuzen en West-Zeeuws-Vlaanderen) en heemkundige verenigingen in Vlaanderen. De unieke foto's die worden geëtaleerd in het nieuwe boek van Ons Erfdeel, “Het (on)Verenigd Koninkrijk. Een politiek experiment in de Lage Landen 1815-30 - 2015, zijn een integraal onderdeel van de tentoonstelling Willem 1 die medio oktober 2015 wordt georganiseerd in het STAM te Gent. U kunt -desgewenst- het boek via een voorintekenprijs bestellen via http://www.onserfdeel.be/nl/publicaties/boeken/detail/het-on-verenigd-koninkrijk-der-nederlanden-voorintekening. De gereduceerde prijs geldt ook tijdens de presentatie van het boek in Sas van Gent U bent van harte welkom op woensdagavond 3 juni a.s.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday