BOBBY McFERRIN - SOLO SHOW WITH SPECIAL GUESTS! PRAGUE 07/06/2015

 07 June
 Forum Karlín
 Pernerova 53 - 186 00 - Prague - Czech Republic
 BTL Agency
For English scroll down. BOBBY McFERRIN - SOLO SHOW WITH SPECIAL GUESTS Neděle/Saturday 07/06/2015, start 20:00 Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 Legendární hlasový mág Bobby McFerrin přijede okouzlit Prahu! Po velkolepém úspěchu dvou zcela vyprodaných koncertů Lary Fabian přiváží 7. 6. 2015 BTL Agency do Prahy nejznámějšího a capella zpěváka světa – Bobbyho McFerrina. Držitel deseti cen Grammy – Bobby McFerrin – prodal přes 20 miliónů kopií svých alb, jichž doposud vyšlo patnáct. Ve svém zpěvu kombinuje jazz, klasiku, world music, ethno i folk se svými originálními hudebními nápady. Právě díky bohatosti vlivů a neutuchající chuti experimentovat vzniká nadčasová hudba, která překračuje žánrové i zeměpisné hranice a dotýká se všech kultur. Bobby McFerrin velmi osobitým způsobem využívá svůj hlasový rozsah čtyř oktáv, přičemž jedinečná atmosféra jeho koncertů vyniká díky improvizaci a nenucenému kontaktu s publikem. Pět ze svých deseti cen Grammy získal v kategorii Nejlepší jazzový mužský zpěv. Do povědomí široké veřejnosti se nejvíce zapsal skladbou Don't Worry, Be Happy. McFerrin, jenž spolupracoval například s violoncellistou Yo-Yo Mou a jazzovými pianisty Chickem Coreou a Herbiem Hancockem, není jen vynikajícím zpěvákem a skladatelem filmové hudby. Je i uznávaným dirigentem, který s taktovkou v ruce spolupracoval mimo jiné s Vídeňskou filharmonií. „Věříme, že i tentokrát se prokáží skvělé akustické vlastnosti koncertního sálu Fora Karlín, a Bobby McFerrin potěší své české publikum,“ říká zástupce BTL Agency Zdeněk Masopust. Lara Fabian prověřila kvality sálu svým nádherným zpěvem, který ani nepotřeboval mikrofon, McFerrin se svými a capella improvizacemi bude pro české diváky další akustickou lahůdkou. Bobby McFerrin nezůstane na pódiu sám, informace o jeho hostech i playlistu koncertu poskytne BTL agency v následujících týdnech. Vstupenky v cenách od 890 Kč jsou právě v prodeji v síti Ticketstream. www.ticketstream.cz/ferrin ENGLISH VERSION: Legendary vocal magician Bobby McFerrin will come to Prague and let magic happen! After the grand success of two sold out Lara Fabian concerts BTL Agency will bring world’s most famous a capella singer – Bobby McFerrin to Prague on the 7th of June 2015. The holder of ten Grammy Awards, sold over 20 million copies of his so far 15 released albums. His songs are a combination of jazz, classical, world music, ethno and folk with the orginal music ideas. Thanks to the rich influences and unfailing taste of experimenting created timeless music that transcends genre and geograhical boundries, and effects all cultures. Bobby McFerrin’s very peculiar way, using his vocal range of four octaves, with a unique atmosphere of his concerts excels thanks to improvisation and his contact with the audience. He won five of his ten Grammy Awards in the category Best Male Jazz Singer. The public knows him best for the song Don’t Worry, Be Happy. McFerrin, who collaborated with cellis Yo-Yo Mou ,jazz pianist Chick Corea and Herbie Hancock, is not only an excellent singer and composer for film music, but is also a renowned conductor wo collaborated with the Vienna Philharomic with baton in his hand. ‚We believe, that once again the excellent acoustical properties of the concert hall Forum Karlin combined with Bobby McFerrin will please the Czech audience‘ says representative Zdenek Masopust of BTL Agency. Lara Fabian examined the quality of this magnificent hall whilst singing without microphone. McFerrin will be a true delicacy with his a capella improvisations. Bobby McFerrin will not be left alone on the stage, information about his guests and further concert information will be announced within the coming weeks. Tickets are on sale now for 890 CZK via Ticketstream. www.ticketstream.cz/ferrin

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 07 December, Wednesday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague