Be-IN! FLOWER GARDEN @Club Mecca

 15 May
 Mecca club Prague - official
 U Průhonu 3 - 170 00 - Prague - Czech Republic
 BE IN party Prague
★Be-IN! Flower Garden★ CZ ► EN▼ BTL AGENCY PRESENTS: ★ Be-IN! Flower Garden (spring edition) ★ Dress code: colorful outfit Pátek/Friday 15.5. 2015, 21:00 start, 06:00 end Club Mecca, U Průhonu 3, Praha 7. DJs: Mauro Picotto, Prok & Fitch, Cristian Varela, Chris Sadler,DJ Paco, Pedro Zakatchku, Džejár and many live performers! Vstupenky/Tickets: www.ticketstream.cz/forum BTL AGENCY PŘEDSTAVUJE KONCEPT NOVÉ VÝPRAVNÉ TANEČNÍ SHOW – Be-IN! BTL Agency představuje nový koncept unikátní pravidelné akce, která se bude konat čtvrtletně. Akce pod taktovkou BTL Agency (Trancefusion a legendární Decadance) se vždy vyznačovaly tím, že skvělé hudební výkony hostů byly vždy podpořeny show za účasti mnoha live performerů. Nejinak tomu bude i v případě akce Be-IN! Tato akce se bude konat pravidelně vždy 4x do roka a pokaždé bude mít své nosné téma, kterému se podřídí dekorace prostoru, speciální performance, kostýmy, projekce a veškeré další efekty. ★Be-IN! Flower Garden★ ►MAURO PICOTTO Netřeba dlouhosáhle představovat tohoto italského techno matadora, který svoji DJ kariéru započal 28let dozadu. Za těchto 28let se mu podařilo vyprodukovat spoustu výborné muziky a prodat miliony nahrávek. Hity jako Pulsar, Iguana, Komodo zná snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o taneční scénu a právě poslední zmíněná skladba Komodo dosahuje na YouTube téměř 5 milionů zhlédnutí. Samozřejmostí jsou ocenění, která získal v German Dance Awards jako nejlepší mezinárodní DJ, nejlepší producent a nejlepší radio hit. ►PROK & FITCH Vlastními jmény James Fitch a Ben Prok, ale všichni tuto britskou dvojici známe již více než 8 let pod názvem Prok & Fitch. Jejich skladby se umisťují pravidelně mezi TOP 10-ti nejlepších House skladbách na Beatportu a jiných online prodejnách s hudbou. Mezi jejich známé hity patří např.: Prok & Fitch vs. Todd Terry – Something’s Going on Prok & Fitch – Symphony Prok & Fitch – Aztec Prok & Fitch mají za sebou spolupráci s House legendami jakými jsou Todd Terry, Roger Sangech či Moby a dostali support od takových jmen jako jsou Carl Cox, Pete Tong, Tiesto či Steve Angello. Mezi jejich rezidentní místa patří Space (Ibiza), Sankeys (Manchester), Cielo (New York) či legendární Ministry of Sound (Londýn). Velký úspěch sklidili po svém vystoupení na Ultra Music Festivalu v Miami. ►CRISTIAN VARELA Tento španělský Tech house/ Techno DJ patří mezi světovou špičku, což dokazuje ocenění International Award Ibiza 2007 a 2013 jako nejlepší Techno DJ na světě, DJ roku 2007. Dohromady Cristian nasbíral více než 25 cen za svou 18-ti letou kariéru. Cristian se může pochlubit masivní producentskou činností pro nejprestižnější mezinárodní vydavatelství jako Sony/BMG, Intec, MB Elektronics a jeho vlastní vydavatelství Pornographic Recordings. Vstupenky: www.ticketstream.cz/forum Klasická vstupenka – první vlna 500 ks za 390 Kč a 490 na místě. **VIP** 690 Kč v předprodeji, 790 na místě. VIP vstupenka zahrnuje welcome drink, přístup na VIP balkon, samostatné toalety. Rozdíl v ceně již zakoupených vstupenek v předprodeji budeme proplácet na pokladně v klubu Mecca. VIP boxy – nabízíme i možnost rezervace VIP boxů pro 6 nebo 10 osob. Informace na emailu info@btl-agency.cz nebo na telefonu 605 007 551. Vstupenky na dobírku objednávejte na info@btl-agency.cz, poplatek 84,- Kč. Více informací na www.btlagency.cz ******************************************************************* ★Be-IN! Flower Garden★ BTL AGENCY INTRODUCES THE CONCEPT OF A NEW SERIES OF DANCE SHOWS – Be-IN! BTL Agency presents the concept of her new and unique quarterly event. Previous events under the wings of BTL Agency (Trancefusion and the legendary Decadance events) have always distinguished by great musical performances and may life performers. This will be the same case for this new event series Be-IN! This event will be held 4 times a year and each event will have its theme with matching decorations, special perfomances, costumes, projections and other effects. ►Mauro Picotto no need to represent this Italian techno matador who his DJ career began 28-year old back. In these 28-years he was able to produce a lot of great music and sell millions of records. Hits like Pulsar, Iguana, Komodo are known by almost everyone who is at least little bit interested in the dance scene and just last mentioned song on YouTube Komodo reaches nearly 5 million views. He also won the awards of the German Dance Awards as Best International DJ, Best Producer and Best radio hit. ►PROK & FITCH Real names are James Ben Prok and Fitch, but this British duo is known for more than 8 years under the name Prok & Fitch. Their songs are regularly placed among the top 10 House tracks on Beatport and other online stores with music. Among the well-known hits: Prok & Fitch vs. Todd Terry - Something's Going on Prok & Fitch - Symphony Prok & Fitch - Aztec Prok & Fitch have had cooperated with the House legends such as Todd Terry, Roger Sang or Moby and received support from such names as Carl Cox, Pete Tong, Tiesto and Steve Angello. Among their resident locations belong Space (Ibiza), Sankeys (Manchester), Cielo (New York) and the legendary Ministry of Sound (London). They celebrated huge success after his performance at the Ultra Music Festival in Miami. ►CRISTIAN VARELA The Spanish Tech House / Techno DJ belongs to the world leaders in Techno. He was awarded by Ibiza International Award in 2007 and 2013 as the best Techno DJ in the world, DJ 2007. Together Cristian collected more than 25 awards for his 18-year career. Cristian represents a massive production for the most prestigious international labels such as Sony / BMG, Intec, MB Electronics and its own publishing Pornographic Recordings. ★Be-IN! Flower Garden★ Ticketstream: www.ticketstream.cz/forum CLASSIC TICKETS: The first wave of 500 pieces for CZK 390, than CZK 490 at the door. **VIP** CZK 690 and CZK 790 at the door – VIP includes a welcome drink. VIP Boxes: we also offer the possibility to reserve VIP boxes for 6 or 10 people. Information about these boxes via info@btl-agency.com of phone: 605 007 551 Direct link to presale www.ticketstream.cz/forum or order by calling 605 007 551. Tickets on delivery order to info@btl-agency.cz, charge 84, - CZK. More information: www.btl-agency.cz

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague