Bär Något Orange På World MS Day 27Maj2015

 27 May
 Överallt och varsomhelst
  - - -
 Bibbi Nymark Fd Olsson
Förra året blev en succé med närmare 1200 deltagare! Vi kör i år igen. Min dotter Malin fick sin ms diagnos när hennes son var ett halvår, och hon själv knappt 21 år. För Malins skull, och för alla andra med ms, bär vi den 27:e maj något orange. För att visa vårt stöd, sprida kunskap och uppmärksamma sjukdomen. Med Hopp om att finna bot ♡ Väl mött, låt oss hjälpas åt att färga Världen orange för en dag!! We wear something orange on World MS Day 27th May 2015 Last year was a success with nearly 1,200 participants! We run again this year. My daughter Malin received her MS diagnosis when her son was six months , and she herself almost 21 years. For Malin's sake, and for all others with MS, we wear something orange on 27th May 2015. To show our support , share knowledge and attention to the disease. With the hope of finding cure ♡ Well met , Let's help each other to color the World Orange for a day!"

More Events In

 15 December, Thursday