Aura & Chakra fotografering Biofeedback, Energifotografering & Färgpsykologi och medial vägledning med Carina Olofsson/Santana

 21 May
 Huset Tre Änglar Höör
 Järnvägsgatan 12 - 24330 - Höör - Sweden
 Carina Olofsson Santana
Aura Video Station visar det elektro--magnetiska fältet via en handsensor och en kamera baserad på bl.a Kirlian metoden. Den visar det emotionella energitillståndet i aurafärger och chakra aktivitet. Tankar, känslor och sinnestillstånd påverkar den fysiska kroppen på ett kraftfullt sätt och visas bl.a. på dina chakran och i vilka färger du utstrålar. Chakran och färgerna beskriver olika egenskaper och information om hur du mår både fysiskt,känslomässigt, mentalt och andligen. I diagrammen kan du se: Tillstånd i sinne & kropp Stressnivå i kroppen Hur du fungerar känslomässigt Energibalans i sinne/kropp/själ Fysisk/känslomässig/mental/intuitiv energi Balans mellan yin/yang (feminina/maskulina) Chakradiagram med energinivåer Grundfärg - personlighetsprofil Aurastorlek AURAFOTO MED TOLKNING Jag ger en medial tolkning av ditt Aura&Chakra Foto Vad som kommer fram är olika från person till person! En medial tolkning ger dig oftast det som är viktigt för dig just nu. Ger dig tips på din fortsatta utveckling. Talar om för dig var du bör lägga din energi just nu. Din färg som beskriver vem du är just nu Vilken energi som är på väg in i ditt liv Balansen i chakrasystemet Andra centrala händelseförlopp i ditt liv Aurafoto 300:- Aurafoto med medial läsning 650:- Aurafoto med medial läsning och fullständig utskrift/analys på 22 sidor i färg 800:- Medial vägledning 600:- 45 minuter Bokas via Ingalill 0413-22189

More Events In Höör

 06 November, Sunday
 Höör
 17 November, Thursday
 Höör
 25 November, Friday
 Höör