Augustana Choir performance at the Karlstad Cathedral

 05 June
 Karlstad Cathedral
 Östra Kyrkogatan 4 - 652 24 - Karlstad - Sweden
 The Augustana Choir
The Augustana Choir will perform in Karlstad, Sweden at the Karlstad Cathedral. This performance is a part of the 2015 performance tour to Germany, Denmark & Sweden. Join us for this performance to be a special part of the choir's international journey. AUGUSTANA COLLEGE Augustana College grundades 1860 av svenska invandrare. Det är ett väl ansett privat college som är inriktat på humanistiska och naturvetenskapliga läroämnen, och är anknutet till den evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika. Augustana College är en Phi Beta Kappa skola och rankas av Carnegie-siftelsen som en humanistisk och naturvetenskaplig yrkesinstitution. Högskolan ger kandidatexamen i nära 90 studieområden, vilket inkluderar tvärvetenskapliga kursplaner, internationella program, akademiska specialkurser och yrkesförberedande program. Lärartätheten är 12-1 vilket hjälper studenter att utveckla nära och produktiva relationer med sina professorer. Skolområdet ligger på 115 trädbevuxna tunnland nära Mississippifloden i Rock Island, som är en del av storstadsområdet Quad Cities och är beläget 265 km väst om Chicago. Instutionen för musik på Augustana har uppnått ett nationellt anseende för sin utmärkta lärarkår, sina ensembler och dess undervisning. Augustana College erbjuder en läroplan som stödjer uppträdanden och studier i musik som både huvudämne och biämne. Augustana Colleges musikprogram kännetecknas av dess stora och hängivna lärarkår som i första hand är dedikerade till undervisningen.

More Events In Karlstad

 27 November, Sunday
 Karlstad
 25 October, Tuesday
 Karlstad
 22 October, Saturday
 Karlstad
 11 December, Sunday
 Karlstad