Διευκόλυνση της Ένταξης Μαθητών με Σύνδρομο Asperger στο Σχολικό Περιβάλλον

 17 May
 Θεσσαλονίκη
  - - -
 EMPLOY
Οι συχνά υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες των παιδιών με σύνδρομο Asperger τα κατατάσσουν στην γενική εκπαίδευση. Η ένταξή τους όμως στο σχολικό περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει εφικτή χωρίς την παροχή κατάλληλης στήριξης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προκλήσεων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν και την ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών τους ικανοτήτων. Στόχος της εισήγησης είναι να αναδείξει τις λύσεις στην υπερπήδηση των εμποδίων στην ένταξη αναλύοντας τα σύγχρονα δεδομένα της έρευνας τόσο στην κατανόηση και διάγνωση του συνδρόμου όσο και στις εμφανείς εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων, την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα να αναλύσει τις συστημικές αλλαγές που απαιτούνται για την ενεργό εμπλοκή στην ενταξιακή εκπαιδευτική προσπάθεια όλων των εν δυνάμει παραγόντων αλλαγής της ποιότητας ζωής του παιδιού (γονείς, επαγγελματίες, συνομήλικοι, συγγενείς). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική ανακοίνωση: http://e-employ.gr/education/518#.VS4fkfmsWlc

More Events In

 15 December, Thursday