Architeksty w malarstwie abstrakcyjnym Tadeusza Brzozowskiego. Wykład Tomasza Bocheńskiego

 21 May
 Muzeum Sztuki Ms2
 Ogrodowa 19 - 91-065 - Łódź - Poland
 Muzeum Sztuki w Łodzi
ms2, ul. Ogrodowa 19 21 maja 2015, czwartek, g. 18.00 Wykład w ramach projektu badawczego: Związki literatury i sztuk wizualnych po 1945 roku Architeksty to ukryte i jawne konstrukcje słowne, a czasem narracje, które nadają malarstwu abstrakcyjnemu wymiar temporalny. W przypadku twórczości Tadeusza Brzozowskiego ironicznie komentują one nowatorską stronę wizualną jego obrazów. Poprzez tytuły i towarzyszące malarstwu rysunki Brzozowski ujawnia znaczenia, których malarstwo abstrakcyjne - i w ogóle sztuka nowoczesna - pragnie się pozbyć. Komentuje w ten sposób własną twórczość. W twórczości Brzozowskiego, a także Kantora, Sterna, Lenicy (Alfreda) czy Tchórzewskiego, dostrzec można jedną z najważniejszych tendencji sztuki XX wieku – antynowoczesną nowoczesność, wyrażaną poprzez współistnienie jawnych i skrytych narracji. Jawne narracje (manifesty, deklaracje programowe, przyjęte formy interpretacji) mówią o formalnych, nowatorskich aspektach twórczości. Skryte narracje (tytuły, rysunki, notatniki itp.) odwołują do znaczeń z konieczności zatartych, anachronicznych. Celem wykładu jest wydobycie i zinterpretowanie tych „anachronicznych” warstw nowoczesnego malarstwa abstrakcyjnego, niejawnych opowieści istniejących w sztuce unikającej opowiadania. Tomasz Bocheński – krytyk literacki, literaturoznawca, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Literatury Polskiej XX i XXI wieku, witkacolog. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca literatury XX wieku. Prowadzi zajęcia z literatury współczesnej i warsztaty pisarskie. Jest autorem rozpraw i esejów o twórczości Witkacego, Leśmiana, Schulza, Gombrowicza, Herberta oraz o literaturze współczesnej. Opublikował książki Sztuka i mistyfikacja. Powieści Witkacego (1994), Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste (2005), Witkacy i reszta świata (2010). Wstęp wolny.

More Events In Łódź

 05 November, Saturday
 Łódź
 25 March, Saturday
 Łódź
 05 November, Saturday
 Łódź