Åpent møte med Oslo APs Ordførerkandidat, Tone Tellevik Dahl og Lørenskog APs Ordførerkandidat Ragnhild Bergheim

 19 May
 Bakås Skole
 Skansen Terrasse 16 - 1062 - Oslo - Norway
 Lena Sæterli
Tema: Eldre og helse v/ Tone Tellevik Dahl Eldrepolitikk er mer enn sykehjem! Vi må bort fra dagens stoppeklokkeregime i hjemmetjenesten. Ahusbanen / Romeriksbanen v/ Tone Tellevik Dahl og Ragnhild Bergheim Kollektivtransport og boligbygging Arbeiderpartiet vil: at staten må ta et særlig ansvar for utbygging og drift av bybaner og busslinjer med egne traseer, som er avgjørende for gode transportløsninger i storbyene. Viktige prosjekter som bl.a. T-banetunnelen gjennom Oslo indre by og tverrforbindelse i Groruddalen, Fornebubanen, Ahusbanen til Lillestrøm og Kjeller skal gjennomføres. Staten må etter forhandlinger med kommunene påta seg opptil 70 prosent av investeringsutgiftene for disse prosjektene. Et klart krav til kommunene ! for å få denne statlige medvirkningen må være at de forplikter seg til omfattende utbygging av boliger knyttet til traséene. ( sakset fra Storbypolitisk dokument som ble vedtatt på Aps Landsmøte i 2015 ) ALLE er hjertelig velkommen! Arrangør: Ellingsrud Arbeiderpartilag i samarbeid med Alna Arbeiderparti.

More Events In Oslo

 01 December, Thursday
 Oslo
 21 October, Friday
 Oslo
 05 November, Saturday
 Oslo
 17 December, Saturday
 Oslo