Aksjon mot hovedsykkeltrasé gjennom Ullernveien

 19 May
 Ullernveien 37-105
  - - -
 Kathrin Flisnes Bergh
I forbindelse med tunnelrehabiliteringen av Smestad- og Granfosstunnelene vil den opprinnelige sykkeltraséen mellom Vækerøveien og Smestad benyttes som kollektivtrasé. Det har derfor blitt vedtatt at sykkeltraséen blir omskiltet via Ullernveien i anleggsperioden (juni 2015 - 2017). Dette vil medføre stor økning i antall syklister gjennom Ullernveien, en blindgate som allerede har store problemer med sykkeltrafikk i alt for høy hastighet og daglige farlige situasjoner som følge av dette. Gaten er også skolevei for barn som skal til Bestum skole. Vi mener at denne omleggingen ikke er trygg verken for gående eller syklister og at det bør være mulig å finne en bedre løsning. Bymiljøetaten, Bydel Ullern og Statens Vegvesen har blitt invitert til å møte de berørte i nærområdet tirsdag 19. mai klokken 7:45. Møt opp for å vise at sikkerheten til både syklister og gående i gaten må ivaretas bedre! Mer informasjon vil fortløpende legges til under arrangementet. Mvh Ullernveien Velforening

More Events In

 15 December, Thursday