Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie - 2015/2016

 23 May
 Terapeutické centrum novej generácie SENAZ
 Hlavná 2 - 917 01 - Trnava - Slovakia
 Terapeutické centrum novej generácie SENAZ
Akreditovaný jeden a pol ročný kurz celostnej hypnoterapie určený pre odborníkov a terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a všetkých pomáhajúcich profesií. Kurz je zameraný na vytvorenie základných zručností a osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov a techník celostnej hypnoterapie. Počas stretnutí majú účastníci možnosti nácviku osvojených techník a supervízie. Každý absolvent obdrží študijný materiál a po každom stretnutí nahrávky z praktických cvičení. Po úspešnom absolvovaní získa certifikát v slovenskom a anglickom jazyku o absolvovaní akreditovaného štúdia. Celostná hypnoterapia predstavuje silný terapeutický nástroj, ktorý pracuje s najhlbšími úrovňami ľudskej bytosti. Pracuje s podvedomím človeka, pričom využíva tradičné i moderné prístupy k hypnóze a podľa potrieb a osobnosti klienta ich vzájomne kombinuje. Okrem toho, na rozdiel od tradičných hypnoterapeutických škôl zapája do liečenia aj telo, ktoré je priamo spojené s našim podvedomím. Vedomá práca s bunkovou pamäťou dokáže napojiť človeka na jeho spomienky. Ak sú spomienky zdrojom vnútorných blokov a nerovnováhy, je potrebné uvoľniť potlačené emócie s nimi spojené a zmeniť pamäťovú stopu na bunkovej úrovni. Neoddeliteľnou súčasťou celostnej hypnoterapie je napojenie sa na nadvedomie, ktoré sa stáva zdrojom vnútornej premeny a liečenia. Kurz celostnej hypnoterapie je organizovaný tak, aby dokázal budúcich terapeutov pripraviť po ľudskej i profesionálnej stránke na zvládanie tejto náročnej a zodpovednej úlohy. Doplňujúce informácie: http://www.senaz.sk/hypnoterapia/kurzy-a-workshopy/akreditovany-kurz-celostnej-hypnoterapie/

More Events In Trnava

 04 November, Friday
 Trnava
 26 October, Wednesday
 Trnava
 18 December, Sunday
 Trnava
 26 October, Wednesday
 Trnava
 28 October, Friday
 Trnava
 19 November, Saturday
 Trnava