...AFAR //////// Warsaw Art Photography Festival 2015 ////////

 16 May
 Konstanciński Dom Kultury
 ul. Mostowa 15 - 05-520 - Konstancin-Jeziorna - Poland
 Wiktoria Wojciechowska
...AFAR artists: MARCIN JASTRZĘBSKI LESZEK KOWALSKI JOLANTA RYCERSKA WIKTORIA WOJCIECHOWSKA KRZYSZTOF ZAJĄC curator: JOLANTA RYCERSKA place: KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY - HUGONÓWKA MOSTOWA 15 opening: 16.05.2015, 15:30 “...Afar“ – the word used in the exhibition title is the most synthetic description of the gist of all presented works. While traveling in Iceland, we were fascinated by the country’s austere beauty and otherness. We absorbed everything with our sharpened senses, the senses of people who came from afar. The aforementioned distance is not only the mere kilometers that we travelled to get there, the distinctness of climate, landscape and architecture. It is much more: the unspoken mystery of place and people, which is extremely difficult to describe, but which goes under your skin. I think that the awareness of it allowed us all to photograph Iceland in the way we did, making this mystery the main character of our exhibition. It is this secret that made us go to places that are worth revisiting. It is also this secret that awakened in us the insatiability and craving for more and more photographs of spaces, smells, longings and peculiar rhythms of passing… The hunger for Iceland will remain in all of us. Jolanta Rycerska "...Afar" - słowo użyte w tytule wystawy w najbardziej syntetyczny sposób oddaje istotę prac każdego z autorów. Podróżując po Islandii, przeżywając fascynację jej surowym pięknem i odmiennością nie przestawaliśmy postrzegać jej wyostrzonymi zmysłami, z perspektywy przybysza z daleka. Ten dystans, to nie tylko ilość przebytych kilometrów, różnice klimatyczne, odmienność pejzażu, czy architektury. To coś znacznie więcej - trudna do zwerbalizowania, głęboko podskórna, niewypowiedzialna tajemnica miejsca i żyjących w nim ludzi. Myślę, że to świadomość jej istnienia sprawiła, że każdy nas fotografował w taki, a nie inny sposób, czyniąc ją pośrednio główną bohaterką wystawy. To ona przyciągnęła każdego z nas w miejsca, do których zawsze zechcemy wrócić. Ona wreszcie powoduje niedosyt fotografowania tamtych przestrzeni, zapachów, tęsknot, odmiennego rytmu przemijania... Niedosyt Islandii pozostanie w nas. Jolanta Rycerska

More Events In Konstancin-Jeziorna

 12 November, Saturday
 Konstancin-Jeziorna
 04 April, Tuesday
 Konstancin-Jeziorna
 25 December, Sunday
 Konstancin-Jeziorna
 02 January, Monday
 Konstancin-Jeziorna
 01 April, Saturday
 Konstancin-Jeziorna