Absolut nieobecny? Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno-filozoficznego namysłu nad transcendencją

 27 May
 Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
  - - -
 Katedra Filozofii Religii
Michel Foucault w swej Archeologii nauk… stwierdza, że wraz z rozwojem wieku XIX literatura staje się swoistą mową archaiczną, bowiem pozbawiona dotychczasowo kierowanych do niej zinstytucjonalizowanych dyrektyw, zmienia się w język, który nic nie mówiąc „nigdy nie milknie…”. Utrata tzw. „rozmówcy”, do którego kierowana byłaby treść dzieła, sprawia, że - jak komentuje dr Anna Gołąb - staje się formą autotelicznego poznania, któremu nie pozostaje nic innego, niż mienić się blaskiem własnego bycia. Czy rzeczywiście, pomimo częściowej utraty docelowości, literatura nie transponuje in se namysłu nad światem i podmiotem i jego znaczeniem, wyrażając tym (chcąc nie chcąc) ślady namysłu filozoficznego, które mogą być podjęte w dyskursie filozoficznym i teologicznym? Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 maja na adres zgloszenia@absolutnieobecny.edu.pl O zakwalifikowaniu i oficjalnym programie konferencji powiadomimy 7 maja. W abstrakcie (do 2000 znaków) oprócz tematu, prosimy zawrzeć tytuł zawodowy bądź naukowy, oraz nadmienić ośrodek akademicki który państwo reprezentują. Kwestiami którymi pragniemy objąć nasz namysł podczas konferencji są toposy, ślady, tropy, tyczące się obecności bądź nieobecności Absolutu w naczelnych literackich dziełach XX wieku. Proponowane „frazy klucze”; które mogą pomóc państwu bliżej zdefiniować interesujące nas zagadnienia: egzystencjalizm i literatura, religia w literaturze, sumienie samotne, mistycyzm, relatywizm aksjologiczny, śmierć podmiotu, armia metafor, upadek mitu, redefinicja sacrum.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday