A pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése - Önértékelési kézikönyv bemutatása Jászberényben

 15 May
 "Maci" Alapítványi Óvoda, 5100 Jászbergény Gorjanc Ignác
  - - -
 MACI OVI
A jelenleg zajló jogszabályi változások értelmében még az idei nevelési/tanév munkatervi feladatainak sorába kell beilleszteni az önértékelés előkészítésével együtt járó feladatokat, ezért szeretnénk, ha minél több pedagógus gyors és naprakész információhoz jutna a MÓD-SZER-TÁR szakértőitől megszokott mélységben és minőségben egy olyan nagy horderejű és kötelezően elvégzendő feladathoz, mint az intézményi önértékelés. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel szoros összhangban kialakított intézményi önértékelési standardokat rögzítő Önértékelési kézikönyvek. A tanfelügyelethez kapcsolódó intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni, ezért elengedhetetlen, hogy az előkészületi szakaszban egy-egy intézmény minőség iránt elkötelezett „magja” (a kötelezően felállítandó önértékelési csoport), ezt követően pedig minden pedagógus részleteiben is megismerje a kézikönyv tartalmát. 2015. évben a pedagógusminősítéseket nem előzi meg tanfelügyeleti ellenőrzés, azonban május és június hónapokban beindulnak az intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzések a vezetői ciklus negyedik évében járó intézményvezetők vonatkozásában. Az intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit teljes körűen először csak a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, az ezzel járó feladatok azonban gondos előkészületeket, és számos, konkrét tennivalókat feltételeznek. A továbbképzésen résztvevői sok más között megtudhatják, hogy: • az önértékelés egységes, mivel az értékelés alapját képező elvárások központilag kerültek meghatározásra, azonban az intézmény saját gyakorlatában fontosnak ítélt elemeket nem zárja ki • melyek a pedagógus, a vezető és az intézményi önértékelés területei, az egyes területek kulcsjellemzői, egységes szempontjai és elvárásai • az értékelés területei, szempontjai, valamint az értékelés alapját képező pedagógusra, vezetőre és intézményre vonatkozó általános elvárások az önértékelésben is ugyanazok, mint a tanfelügyeleti ellenőrzés esetén • az intézmény az önértékelés bevezető szakaszában a kézikönyvben megfogalmazott általános elvárásokat értelmezi, adaptálja önmagára, azaz, meg kell fogalmaznia azokat a standardhoz képest sajátos intézményi elvárásokat, amelyek teljesülését vizsgálni fogja. Ez lesz az alapja mind a külső tanfelügyeleti, mind pedig az önértékelésnek • mit kell tartalmaznia az öt éves és az éves önértékelési terveknek • melyek, és pontosan mit jelentenek az önértékeléssel kapcsolatos fogalmak • valójában mi indokolja az önértékelést • az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az értékelést ugyan maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés (óralátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés) egyes részfeladataiba az éves munkaterv részeként az önértékelési tervben további kollégák is bevonhatók • vezetői megbízással működtetni kell egy az önértékelési csoportot, melynek tagjai kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében • milyen informatikai rendszer támogatja az önértékelést; kik, mikor és milyen dokumentumokat kell hogy feltöltsenek ebbe az informatikai rendszerbe • az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve két évre szóló egyéni önfejlesztési tervet készít • a pedagógus önértékelésnek kétévenként meg kell történnie, illetve hogy a pedagógus önértékelést a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni • stb., stb. Amit ígérünk • Részletesen bemutatjuk az Önértékelési kézikönyvet • Felhívjuk a figyelmet a már működő elemek használhatóságára, beépítésére • Konkrét segítséget nyújtunk ahhoz, hogy még ebben a nevelési/tanévben kirajzolódjanak, és megvalósuljanak a bevezetés legfontosabb feladatai • Választ adunk a felmerülő kérdésekre Munkaformák: előadás, konzultáció A továbbképzés prezentációját és segédanyagait a továbbképzést követően e-mailben küldjük el a résztvevők számára. Várjuk az intézmények vezetőit, helyetteseit, a működő vagy leendő önértékelési (TEAM) csoport tagjait, valamint minden pedagógust, aki 2016. évben, vagy azt követően minősítési eljárásban vesz részt. Előadó: Tasnádi Tünde köznevelési szakértő Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő Időpont: 2015. május 15. péntek 10:00 – 15:00- óráig Részvételi díj: 6.500 Ft/fő Helyszín: "MACI" Alapítványi Óvoda 5100 Jászberény, Gorjanc sétány 1. Várjuk jelentkezését, érdeklődését MÓD-SZER-TÁR KFT. Postacím: 1039 Budapest, Hadrianus u. 5. V/49. Telefon: 06-30/460-3875 E-mail: iroda@mod-szer-tar.hu Fax: 06-1/245-3512 Honlap: www.mod-szer-tar.hu https://www.facebook.com/modszertar Jelentkezési lap: https://drive.google.com/file/d/0B_9l4zNra_v9SUs2ZVZUY3d4UVk/view?usp=sharing

More Events In

 15 December, Thursday