A Helyzet Műhely bemutatja: A mai helyzet az elmúlt 26 év tükrében - előadás- és vitasorozat

 09 June
 Gólya
 Bókay János utca 34. - 1083 - Budapest - Hungary
 Gólya
--- Kéthetente a Gólya Presszó és Közösségi Házban, kedden, 18:00-tól --- A csapból is az folyik, hogy 2010 vagy 2014 fordulópont a magyar történelemben, de sok a témában a parttalan vita, és kevés a tágabb perspektívával dolgozó elemzés. A Helyzet Műhely célja a magyar viszonyok globális összefüggésben való értelmezése, ahol a kelet-európai pozíció és a hosszú távú elemzés különös szerepet kap. A félév során különböző területek mentén haladva vizsgáljuk, hogy innen közelítve mit is mondanak nekünk az elmúlt 26 év eseményei. Kitekintünk az ezt megelőző időszakra is, de ami még fontosabb: ezen keresztül jutunk el a ma zajló folyamatok és hatóerők megértéséhez - ami elengedhetetlen a lehetőségek feltérképezéséhez, és a helyzet megváltoztatásához. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Az előadások rövid leírásai: Feb 4.: Demokratikus követelések és kapitalizmuskritika - Gagyi Ágnes (mozgalomkutató) A 2008-as gazdasági válság óta a világban újabb tüntetéshullám zajlik. Míg a válság és a tüntetéshullám globális jelenségek, a tüntetések tematikája nem az. Az észak-amerikai mozgalmak például a saját problémájukat "a kapitalizmus" problémájaként fogalmazzák meg, a nyugat- és déleurópai mozgalmak "az európai projekt" problémájaként, a velük egyidőben feltámadó kelet-európai mozgalmak a saját rendszerváltásaik sikeréről vagy sikertelenségéről beszélnek: kelet vs. nyugat, kommunizmus vs. demokrácia, korrupció vs. szabad piac. Mi köze ezeknek a mozgalmaknak egymáshoz, és mi köze lehet sajátos jelszavaiknak a közös globális helyzet leírásához? Feb 17.: A "felzárkózás" gazdaságpolitikájának ellentmondásai a félperiférián - Gerőcs Tamás, Pinkasz András Az Orbán-kormány a változások közepette hirdette meg az ország újraiparosításának, illetve az ahhoz szorosan illeszkedő munkaalapú társadalomnak az ideológiáját. Előadásunkban a félperifériás függőségek bemutatásán keresztül elemezzük a mai gazdaság lehetőségeit és az ezt tudatosan alakító politikákat. Márc 3 : A magyarországi környezetszennyezés fejlődése a rendszerváltás után. Hogyan zárkóztunk fel a nyugat európai környezetszennyezéshez? - Piroch Márton Az 1980-as évek eleje óta globális méretekben is meghaladta az emberiség a Föld eltartó képességét. Ez többszörösen igaz a fejlett nyugati országokra, köztük is az EU régi tagállamaira, akik sokszorosát fogyasztják el a rájuk eső globális természeti erőforrásoknak, pusztítva saját és mások környezetét. Ehhez a trendhez zárkóznának fel a rendszerváltás után csatlakozott EU-s országok a termelőkapacitásaik növelésével, így köztük Magyarország is, ha félperiférikus helyzetük ebben nem akadályozná meg őket. A rendszerváltás transzformációs sokkja, és a világrendszerbe való új betagozódás másfajta gazdasági kényszereket, és termelési struktúrákat hozott létre az újonnan csatlakozó EU-s országokban. Ezzel együtt más környezetszennyezési problémák, és más környezetvédelmi ipari válaszok születtek a félperiférián a magországokhoz képest. Az előadás Magyarország ipari, és környezetvédelmi beruházásain, környezeti katasztrófáin, és a rájuk adott társadalmi válaszokon keresztül vizsgálja a rendszerváltás óta eltelt negyed századot. Márc 17.: A kettészakadó város és ami mögötte van: Dzsentrifikáció Budapesten - Kritikai Városkutató Műhely városkutatói Budapest belvárosa az elmúlt 26 évben radikálisan átalakult: rengeteg látványos beruházás, városrehabilitációs program és épületfelújítás történt, aminek során egyre fontosabbá válnak az üzleti funkciók, a turizmus, és a szegényebb lakók kiszorulásával egyre inkább a középosztály foglalja el a főváros központi tereit. Ez a folyamat egészen hasonló módon zajlik Kelet-Európa más nagyvárosaiban, és szorosan összefügg a globális gazdasági és pénzügyi folyamatokkal és ciklusokkal. Az előadásban a 8. kerület példáján mutatjuk meg, hogyan is működik a dzsentrifikációnak nevezett folyamat Kelet-Európában, és hogy hogyan tudjuk a helyinek tűnő jelenségeket összekötni tágabb társadalmi és gazdasági mozgásokkal, végül pedig közösen keressük a választ arra, hogy milyen alternatívái lehetnek a kirekesztő várospolitikáknak. Márc 31.: Oktatás, mobilitási ígéretek nélkül - Neumann Eszter, Mészáros György Mik a tágabb geopolitikai összefüggései a rendszerváltás utáni magyar oktatáspolitikának? Melyek a társadalmi státusz újratermelésének finom folyamatai (amely a közoktatás keretében és keblében történik), és hova lett az esélyegyenlőség ígérete? Az előadás a közelmúlt oktatáspolitikai intézkedéseinek tükrében vizsgálja a posztszocialista magyar oktatásügy néhány kulcskérdését. Ápr 14.: Társadalomtudományok és ideológia - másképp látjuk-e a társadalmat 1989 óta? - Pinkasz András Ápr 28.: Cigány-magyar különbségtétel változásai - Kovai Cecília (kulturális antropológus) Milyen lehetőségeink vannak a magyarországi cigány problematika értelmezésére? Hogyan ragadjuk meg e közép-kelet európai kisebbségi tapasztalat sajátosságait? Hogyan működik a „cigány”-„magyar” különbségtevés a hétköznapokban? Mi ennek a különbségtevésnek a története, hogyan érvényesült rendszerváltás előtt és után?Milyen a következményei lettek az államszocializmus asszimilációs politikájának és milyenek a piacgazdasági átalakulásnak? Az előadás (beszélgetés?) a fenti kérdésekre keresi a választ, az előadó (a beszélgetés résztvevőinek) terepmunkáinak tapasztatain keresztül. Máj 12.: Kell-e nekünk kultúrpolitika? - Timár Katalin, Nagy Kristóf, Szarvas Márton, Madár Mária Széles körben elfogadott nézet, hogy a kormánypárt kultúrpolitikája csak a rokonok-haverok hatalomhoz és forrásokhoz juttatásáról szól (például a Magyar Művészeti Akadémián [MMA] keresztül). A kormánypárt programja e nézőpont szerint természeténél fogva anti-demokratikus, szakmaiatlan és európaiatlan. Ám annak érdekében, hogy jobban rálássunk a mai kultúrpolitikára, folyamatokra, azt egy nagyobb időtávon belül nézve a politikai, gazdasági folyamatokba visszaágyazva kell megvizsgálnunk. A Helyzet Műhely kultúrával foglalkozó tagjai az előadáson azt mutatják be, hogy hogyan illeszkedik a Fidesz kultúrpolitikája abba az általánosabb szinten gyakorolt kettős osztálypolitikába, amelynek egyrészt a “nemzeti burzsoázia”, vagyis hazai nagytulajdonosi réteg kialakítása a célja, másrészt viszont a nemzetközi tőke bevonása. Az MMA pozíciójának bebiztosítása és művészeti termelésük fenntarthatóvá tétele a “nemzeti középosztály” közös tudatának és ízlésvilágának megteremtését célozza, míg a Liget vagy a Várbazár fejlesztése a szolgáltató szektor versenyképességét próbálják növelni. Tehát a kultúrpolitika kisajátítása nem cél, hanem eszköz és közvetetten a kormánypárt azon projektjébe illeszkedik, amely Magyarország globális függőségi rendszerben elfoglalt helyét próbálja megváltoztatni. Máj 26.: Népi-urbánus vita, és hogyan lépjünk túl rajta - Kovai Melinda Jun 9.: Mindeközben vidéken - Deme János, Vigvári András (szociológia MA hallgató) Mi van vidéken? Miért nem tudjuk? Egyáltalán mire gondolunk, amikor a "vidékre" gondolunk, és kikre, amikor a "vidékiekre"? Milyen vidéket hozott létre Magyarországon a szocializmus és mi lett ezzel a vidékkel a szocializmus után? Mi történt azóta? Miben más az, ami ott van, mint az, ami itt, Budapesten? Mi a főváros és az ország valódi viszonya? És mi köze ennek a mezőgazdasághoz?

More Events In Budapest

 10 November, Thursday
 Budapest
 29 October, Saturday
 Budapest
 18 November, Friday
 Budapest
 27 October, Thursday
 Budapest
 10 December, Saturday
 Budapest