5 Ritmova u Beogradu- vikend radionica "TRANS-formacije"/ 5 Rhythms weekend workshop "TRANCE-formations"

 22 May
 Biće naknadno objavljeno/ TBC
  - - -
 PlesRitmova Srbija
FOR ENGLISH SCROLL DOWN Vikend radionica 5RITMOVA Vodi MARC LENDFERS Beograd "Trans je zahtevno mesto." -Gabrijelle Roth U potrazi smo za transom koji dolazi iznutra. Ples kojim ćemo se sami sebi skoniti sa puta ostavljajući prostor za ples duše, ples koji transformiše i nas diže. Kad smo u stanju da se pustimo i da posegnemo za izvorom koji je veći od nas, u stanju smo da poletimo, stopalima se držeći one tanke linije u kojoj samo pratimo ritam. Povezujemo se sa našim svetom imaginacije i izvorom istinske kreativnosti u kojoj je naš ples bez napora i stalno se menja. Plešemo Ritmove da bi se probudili, postali lakši, razigraniji i kreativniji sa svakim sledećim slojem u koji zaranjamo. Ponavljanja nam pomažu da novootkrivena učenja utisnemo u svaku ćeliju tela. Ovaj vikend ćemo obnoviti veze između tela, srca i uma na način da oni podržavaju jedno drugo i kreću se zajedno u istom pravcu. Budimo u svom plesu i transu. PRETHODNO ISKUSTVO NIJE POTREBNO! Satnica: Petak: 19h-22h Subota: 10h-17:h (sa pauzom od sat vremena za ručak) Nedelja: 10h-17:00h (sa pauzom od sat vremena za ručak) Cene: Samo petak uveče: 15 € Vikend radionica uključujući radionicu u petak: 75 € Ako se registrujete i platite nepovratni depozit od 12€ do 11.05 cena je 65 € ONLINE PRIJAVA: https://docs.google.com/forms/d/1vJFqOUBaUo7ngZpGQ8zGJgM08IlXyLMlS9I48gEYGq4/viewform Kontakt: + 381 (0)61 2618030 Sandra, 5ritmova.beograd@gmail.com ******** O Marc-u: Završio sam trening kod Gabrielle Roth u SAD 2008. godine, a od 2013 deo sam 5Rhythms Global učiteljskog tima na Treningu za učitelje 5Ritmova. Podučavam sa strašću i entuzijazmom za ples i muziku sa jedne strane, i sa ljubavlju i saosećanjem za ljudsko biće i život u celini s druge strane. Moja je stalna težnja da budem i uticaj i inspiracija. Istražujem granice svog plesa i kroz ulogu učitelja i kroz ulogu plesača, a sve da bih dosegao božansko. U podučavanju svu svoju energiju i optimizam ulažem da bih stvorio takav prostor gde je dozvoljeno da sve bude upravo kako i jeste, a opet da ima prostora i da se istraži nešto novo. Moje telo je moj hram, plesni podijum je moja plesna laboratorija i 5Ritmova su moja praksa. **************************************************** In English: Gabrielle Roth, the founder of the 5Rhythms, said: "trance is a tricky place". We are looking for the trance from within. The dance where we will dance ourselves out of the way to make place for for the soulfull dances, the ones that transform, the ones that lift us up. When we can let go and reach out from a bigger mind, we can fly, with our feet holding the line, and only the beat to follow. We plug in to our imaginitive world of true creativity, where the dance is effortless and transforms from one into another. We dance through the Rhythms to wake us up and become more light, playfull and creative, layer after layer. Repetition helps us to store the new given teachings in cells of our bodies. This weekend we will re-connect the relationship between body, heart and mind where they support eachother, moving in one direction. Lets dance and trance. No experience is required. 5 RHYTHMS weekend with MARC LENDFERS Belgrade Schedule: Friday: 19h-22h Saturday 10h-17:00h (including one hour lunch break) Sunday: 10h-17:00h (including one hour lunch break) Prices: Friday night wave only: 15 € Weekend workshop inlcluding Friday night wave: 75 € If you pay a non-refundable deposit of 12 € untill 11.05 the price is 65 € ONLINE BOOKING: https://docs.google.com/forms/d/1vJFqOUBaUo7ngZpGQ8zGJgM08IlXyLMlS9I48gEYGq4/viewform For all info please contact Sandra: + 381612618030, 5ritmova.beograd@gmail.com About Marc:

More Events In

 15 December, Thursday