5 days Global Certified Coach training in Ho Chi Minh City

 09 June
 Actioncoach Vietnam
 89 Ho Ba Kien street - 7500 - Chí Hòa - Vietnam
 Minh Quang Michael Ho
Tổng Giám đốc của ActionCOACH sẽ sang Việt Nam dự khai trương ActionCOACH Việt Nam, trao bằng chứng nhận kết thúc khoá huấn luyện 1-2, Trao giải những doanh nghiệp ưu tú Business Excellent Forum & Award; và đào tạo Coach cho Việt Nam, Laos, Cambodia, Thái Lan, và Philippines Chương trình đào tạo nhà huấn luyện doanh nghiệp (business coach) tiêu chuẩn toàn cầu của ActionCOACH, giúp người học sử dụng được phương pháp coaching, nắm vững hệ thống xuyên suốt của doanh nghiệp, sử dụng được công cụ, bài vở huấn luyện của ActionCOACH. - Ứng viên là người trên 35 tuổi, có trải nghiệm hệ thống quản trị doanh nghiệp trên 5 năm, đam mê ngành coaching, khiêm tốn, thích nghiên cứu sâu hơn hệ thống quản trị điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra ứng viên sẽ tham gia đánh giá tính cách DISC và VAK, và phỏng vấn 60 phút. - Trước khoá học 3 tháng, ứng viên sẽ được cung cấp hệ thống tự học trực tuyến - Tham gia học liên tục 5 ngày tại Văn phòng ActionCOACH Việt Nam lầu 2, Toà nhà AB, 76 Lê Lai quận 1, do CEO của ActionCOACH Global và cộng sự Business Coach top 10 toàn cầu trực tiếp huấn luyện - Sau khoá học ứng viên sẽ thực tập Coach và tiếp tục hoạch định 90 ngày Coach thành công - Ứng viên được truy xuất toàn bộ tài liệu để học tập và thực hành - Khi hoàn thành khoá học, ứng viên được chứng nhận làm Coach có giá trị toàn cầu - Coach có thể mua license để tự kinh doanh hoặc làm Coach hợp tác với ActionCOACH Việt Nam. Phí đầu tư học, cấp bằng coach tương đương 8,000 đô la Mỹ Phí đầu tư có license Coach của ActionCOACH 5 năm tương đương 35,000 đô la Mỹ. Phí duy trì hàng tháng phải trả là 900 đô là Mỹ, không dựa vào doanh thu Coaching. Người Coach phải tham gia nghiên cứu hệ thống ActionCOACH và đọc sách doanh nghiệp 4 giờ/tuần Người Coach sẽ ngồi lại đánh giá mỗi 6 tháng là 60 phút về khách hàng, doanh số, năng lực, và khả năng vận dụng hệ thống. Mọi thông tin xin liên hệ qua email info@actioncoach.vn

More Events In Chí Hòa