37 . ROČNÍK MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TSTTT 2015

 13 June
 Uherske Hradiste, Czech Republic
  - <> - -
 Jan Ryšavý
37 . ROČNÍK MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE 2015 - fotografie můžete zasílat do 26. května 2015. Více na: http://www.tsttt.cz/ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři. 2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany 30 cm, nejdelší 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu). Fotografie je třeba označit těmito údaji: - jméno a adresa - autora - rok vzniku snímku (případně doplňující informace) - označení soutěže TSTTT 2015 a tematického okruhu A-B - název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“) Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže. 3) Odbornou porotu jmenuje ředitel Klubu kultury. 4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny: 1. cena - 7.000,- Kč 2. cena - 5.000,- Kč 3. cena - 3.000,- Kč Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000,- Kč. Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ 5.000,- Kč. Dále mohou být uděleny: - čestná uznání - případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům do dvou měsíců po ukončení obou výstav. 5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v průběhu soutěže filmařů v sobotu 13. června 2015 v 16 hodin a ceny budou předány na slavnostním večeru (spolu se soutěží filmařů) v Redutě v 19.30 hodin. 6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů (cestovné, občerstvení, nocleh). 7) Uzávěrka soutěže je 26. května 2015. 8) Adresa: Klub kultury, (obálka s označením TSTTT) Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště tel.: 572 430 420 baronova@kkuh.cz (605 221 504, 572 430 427) www.kkuh.cz, www.tsttt.cz 9) Prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání materiálů. 10) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět. 11) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu. Repríza výstavy proběhne v termínu 4. 9. - 4. 10. 2015 v Galerii Panský dům v Uherském Brodě. PROPOZICE SOUTĚŽE - TEMATICKÉ OKRUHY A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY - vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin: všemi žánry fotografické tvorby - chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí - chráněná přírodní území a jejich společenské využití - umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod. - příroda jako zdroj umělecké inspirace - mizející krása přírody B) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ekologický zřetel v architektuře a urbanismu - problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů - energetika a životní prostředí - zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky - negativní jevy a zásahy do životního prostředí - harmonie přírody a člověka ZVLÁŠTNÍ CENA „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ“ - SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ŠUMPERK - život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora apod.), pracovní i osobní život zemědělců - pestrost a harmonie ekologického zemědělství - výroba a zpracování biopotravin - působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

More Events In

 15 December, Thursday