วันวิสาขบูชา 2558 ' Visakha Puja Day'

 01 June
 377 Lower queen st. Richmond Nelson
  - - -
 Yordsiri W Jasmine
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธ ร่วมกันสวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาหรือเรียกอีกอย่างว่า Buddha Day เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือที่เรียกกันว่า "the 15th day of the 6th waxing moon" แปลว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

More Events In

 15 December, Thursday