พิธีบวงสรวง ไหว้ครู ครอบเศียรบรมครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2558

 07 June
 Dunchurch Village Hall
  - CV22 6 - Rugby - United Kingdom
 บ้านธารารักษ์ ศูนย์รวมกรรมฐาน
ลงชื่อร่วมพิธีบวงสรวง ไหว้ครู ครอบเศียรบรมครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2558 Dunchurch Sportsfield & Village HallRugby Road, Dunchurch, Rugby, Warwickshire CV22 6PN วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 (09:00น.-16:00 น.) http://www.dunchurchsportsandvhall.co.uk

More Events In Rugby

 31 December, Saturday
 Rugby
 28 October, Friday
 Rugby