15 výročie založenia Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove

 30 May
 Kolárovo, Slovakia
  - <> - -
 Ján Červenák
Tento rok si náš Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove, bude pripomínať 15 výročie založenia. Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove vznikol na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.05.2000 s počtom 20 členov. Členmi prvého výboru boli nasledovní členovia: Predseda: Jozef Kubica Tajomník: Ing.Pavol Piliši Pokladník: Mária Styková Kontrolór: Margita Selčániová

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday