12. Noc múzeí - 12. Noć muzeja

 16 May
 Backi Petrovac, Serbia
  - <> - -
 Zuzka Medvedova
Múzeum vojvodinských Slovákov Vás pozýva na 12. Noc múzeí v Galérii Zuzky Medveďovej, v sobotu, 16. mája 2015. Priestory Galérie budú otvorené od 18.00 – 00.00 hod. Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu reštaurovaných miniatúr akademickej maliarky Zuzky Medveďovej, stálu expozíciu a aktuálnu výstavu Danieli Triaškovej: grafiky a koláže. Ako novinku, uvádzame možnosť, kúpiť si reprodukcie obrazov na plátne akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Srdečne Vás vítame. Muzej vojvođanskih Slovaka Vas poziva na 12. Noć muzeja u Galeriji Zuzke Medveđove, u subotu 16. maja 2015. g. Izložbeni prostori Galerije će biti otvoreni od 18.00 – 00.00 časova. Posetioci će biti u mogućnosti videti izložbu restauriranih minijatura akademske slikarke Zuzke Medveđove, stalnu postavku i aktuelnu izložbu Danijele Triaška: grafike i kolaži. Takođe, posetioci će imati mogućnost, kupiti reprodukcije slika na platnu akademske slikarke Zuzke Medveđove. Dobrodošli.

More Events In

 15 December, Thursday